RoS

Hvad er RoS?

RoS (Regning, Observation og Strategi) er materialer til udredning og hjælp af elever der er i risiko for matematikvanskeligheder.
Materialet indeholder:

Tests

RoS/Test er tests, hvor læreren lærer ved at lytte til børnene.

RoS/Test Plus er beregnet til evaluering på klasseniveau. Testen afdækker hvilke additionsstrategier den enkelte elev kender, og hvordan de bruges. Testen udføres som en samtale mellem lærer og en elev ad gangen, og kan gennemføres på 10-15 minutter pr elev. Testen giver både en kvalitativ og en målbar indsigt i elevens udvikling og kompetencer.

RoS/Test Gange er beregnet til at finde elever, som enten har et meget svagt funderet gangebegreb eller bruger uhensigtsmæssige strategier, der tager alt for mange af deres resurser. Testen er primært beregnet på elever fra 3. til 5. klasse, men kan anvendes til alle ved mistanke om matematikvanskeligheder.

RoS/Test Tekstopgave består af to tests. En screeningstest, som hele klassen kan tage på en gang, og en observationstest til de elever, hvis resultat i screeningstesten viser behov for mere grundig undersøgelse.

Vi har ikke lavet en test vedr. minus, men en gratis observationsguide, som kan læses her.

Indsatsmateriale

RoS/Kuffert Plus er et materiale til de elever som har problemer med tal, mængder og simpel addition, og derfor er i risiko for matematikvanskeligheder. Tryk på linket for at få en beskrivelse af kuffertens indhold, og få en gennemgang af materialerne i en række videoer.

RoS/Minus er et materiale til de elever som har problemer med minus og de første tekstopgaver. Skal bruges sammen med materialerne fra RoS/Kuffert Plus.

RoS/Kuffert Gange er et materiale til de elever som har problemer med gangebegrebet, den lille tabel og simple tekstopgaver.

RoS/Indsats Tekstopgave er et materiale til de elever, som har behov for dybdegående undervisning i arbejdet med tekstopgaver. Materialet er beregnet på en lille gruppe af elever, gerne tre, men kan også gennemføres med en enkelt elev eller en lidt større gruppe.

Træningshæfter

RoS/Træning Plus 1 og 2 er træningshæfter, som kan bruges til at vedligeholde de gode strategier eleverne har lært med RoS/Kuffert Plus. En smagsprøve på træningshæfterne kan ses her:
RoS/Træning Plus 1
RoS/Træning Plus 2

Klassematerialer

RoS/Plakat Plus er plakater, der illustrerer regnestrategier til addition, og som kan hænges op i klassen til glæde for alle elever. Plakaterne er lavet i en flot version med papegøjer og en enkel version med symboler.

RoS/Plakat Minus er tilsvarende plakater, men rettet mod subtraktion.

RoS/Klasse Tekstopgave er et materiale, der handler om, hvordan eleverne bliver i stand til at afkode tekstopgaver og omsætte dem til regnestykker.

RoS/Klasse Regning er et materiale, der viderefører det indledende arbejde med regnestrategier til plus, minus, gange og division med store tal og decimaltal.

Ideerne bag indsatsmaterialerne

20 dage / 5 aktiviteter

Med indsatsmaterialerne kommer man gennem forløb på 20/25 dage, som hver er bygget op af 5 aktiviteter.

I RoS/Kuffert Plus flyttes eleven gradvist fra tællestrategier til hukommelsesstrategier ved at styrke den grundlæggende talfornemmelse og talforståelse.

I RoS/Kuffert Gange etableres gradvist et bredt og nuanceret gangebegreb gennem forskellige modeller for gange, opdeling af gangestykker og genkendelse af gange i tekstopgaver.

I RoS/Indsats Tekstopgave etableres en værktøjskasse med en masse forskellige redskaber, som kan hjælpe eleverne med at løse tekstopgaver.

De bedste konkrete materialer

I RoS/Kuffert Plus har vi samlet de konkrete materialer som bedst støtter elevernes talfornemmelse og talforståelse: Hulbrikker, perlekæde, snorlinger, terninger, 10-talssystem-terninger, den åbne tallinje mm

I RoS/Kuffert Gange har vi samlet de konkrete materialer som bedst støtter gode modeller for gange: Tabel-perlekæder, tabel-tallinjer, mængderinge med tilhørende brikker, rektangulær hulplade med perler og opdelingspinde samt den åbne tallinje.

Også i RoS/Indsats Tekstopgave spiller det konkrete og visuelle en stor rolle.

1:1 undervisning
Materialet er beregnet til en-til-en undervisning, og undervisning i små grupper.

Indbygget evaluering
Der er løbende, indbygget evaluering i materialet, hvor fremskridtene tydeligt kan følges af både voksen og barn.

De bedste konkrete materialer

Materialet kan bruges i matematikundervisningen, men er også oplagt i den understøttende undervisning. Det kan endda bruges af forældre, hvis eleven låner kufferten med hjem.

Materialer til lærerne

Regneark til download til opsummering af elevernes strategier – en del af RoS-materialet.

De skoler, der har adgang til Hjernen&Hjertet, kan indtaste testresultater dér.

Forberedelsesmateriale (spil) til RoS/Test Plus

Vil du vide mere?

Så ring til Erik på 21 41 56 97 eller udfyld denne formular – så vender vi tilbage til dig.