RoS (regning, observation og strategi) er materialer til udredning og hjælp af elever der er i risiko for matematikvanskeligheder.

  • Test
  • Indsatsmateriale
  • Træningshæfter
  • Klassematerialer, bl.a. plakater
  • Gratis materialer til lærerne

En af tre vindere af undervisningsmiddelprisen 2017.

Tests

RoS/Test er tests, hvor læreren lærer ved at lytte til børnene.

RoS/Test Plus er beregnet til evaluering på klasseniveau. Testen afdækker hvilke additionsstrategier den enkelte elev kender, og hvordan de bruges. Testen udføres som en samtale mellem lærer og en elev ad gangen, og kan gennemføres på 10-15 minutter pr elev. Testen giver både en kvalitativ og en målbar indsigt i elevens udvikling og kompetencer.

RoS/Test Gange er beregnet til at finde elever, som enten har et meget svagt funderet gangebegreb eller bruger uhensigtsmæssige strategier, der tager alt for mange af deres resurser. Testen er primært beregnet på elever fra 3. til 5. klasse, men kan anvendes til alle ved mistanke om matematikvanskeligheder.

RoS/Test Tekstopgave består af to tests. En screeningstest, som hele klassen kan tage på en gang, og en observationstest til de elever, hvis resultat i screeningstesten viser behov for mere grundig undersøgelse.

Vi har ikke lavet en test vedr. minus, men en gratis observationsguide, som kan læses her.

Indsatsmateriale

RoS/Kuffert Plus er et materiale til de elever som har problemer med tal, mængder og simpel addition, og derfor er i risiko for matematikvanskeligheder. På denne side beskrives kufferten yderligere, og materialerne gennemgås i en række videoer.

RoS/Minus er et materiale til de elever som har problemer med minus og de første tekstopgaver. Skal bruges sammen med materialerne fra RoS/Kuffert Plus.

RoS/Kuffert Gange er et materiale til de elever som har problemer med gangebegrebet, den lille tabel og simple tekstopgaver.

RoS/Indsats Tekstopgave er et materiale til de elever, som har behov for dybdegående undervisning i arbejdet med tekstopgaver. Materialet er beregnet på en lille gruppe af elever, gerne tre, men kan også gennemføres med en enkelt elev eller en lidt større gruppe.

Træningshæfter

RoS/Træning Plus 1 og 2 er træningshæfter, som kan bruges til at vedligeholde de gode strategier eleverne har lært med RoS/Kuffert Plus. En smagsprøve på træningshæfterne kan ses her:
RoS/Træning Plus 1
RoS/Træning Plus 2

Klassematerialer

RoS/Plakat Plus er plakater, der illustrerer regnestrategier til addition, og som kan hænges op i klassen til glæde for alle elever. Plakaterne er lavet i en flot version med papegøjer og en enkel version med symboler.

RoS/Plakat Minus er tilsvarende plakater, men rettet mod subtraktion.

Ideerne bag indsatsmaterialerne

20 dage / 5 aktiviteter

Med indsatsmaterialerne kommer man gennem forløb på 20/25 dage, som hver er bygget op af 5 aktiviteter.

I RoS/Kuffert Plus flyttes eleven gradvist fra tællestrategier til hukommelsesstrategier ved at styrke den grundlæggende talfornemmelse og talforståelse.

I RoS/Kuffert Gange etableres gradvist et bredt og nuanceret gangebegreb gennem forskellige modeller for gange, opdeling af gangestykker og genkendelse af gange i tekstopgaver.

I RoS/Indsats Tekstopgave etableres en værktøjskasse med en masse forskellige redskaber, som kan hjælpe eleverne med at løse tekstopgaver.

De bedste konkrete materialer

I RoS/Kuffert Plus har vi samlet de konkrete materialer som bedst støtter elevernes talfornemmelse og talforståelse: Hulbrikker, perlekæde, snorlinger, terninger, 10-talssystem-terninger, den åbne tallinje mm

I RoS/Kuffert Gange har vi samlet de konkrete materialer som bedst støtter gode modeller for gange: Tabel-perlekæder, tabel-tallinjer, mængderinge med tilhørende brikker, rektangulær hulplade med perler og opdelingspinde samt den åbne tallinje.

Også i RoS/Indsats Tekstopgave spiller det konkrete og visuelle en stor rolle.

1 : 1 undervisning

Materialet er beregnet til en-til-en undervisning, og undervisning i små grupper.

Indbygget evaluering

Der er løbende, indbygget evaluering i materialet, hvor fremskridtene tydeligt kan følges af både voksen og barn.

Forløbet kan også gennemføres af forældre eller pædagoger

Materialet kan bruges i matematikundervisningen, men er også oplagt i den understøttende undervisning. Det kan endda bruges af forældre, hvis eleven låner kufferten med hjem.

Læs mere

Oversigt over alle RoS-materialer.
Læs mere om RoS/Kuffert Plus
Læs mere om RoS/Test Plus
Læs mere om RoS/Kuffert Gange
Læs mere om RoS/Test Gange
Læs mere om RoS/Klasse Tekstopgave
Læs mere om RoS/Test Tekstopgave
Læs mere om RoS/Indsats Tekstopgave

Læs anmeldelse af plus-materialet fra Folkeskolen.dk.
Blog-indlæg på Folkeskolen om erfaringer med RoS-materialerne.

Materialer til lærerne

Regneark til download til opsummering af elevernes strategier – en del af RoS-materialet.
RoS/Test Plus første klasse
RoS/Test Plus anden klasse
RoS/Test Plus tredie klasse
RoS/Test Gange
RoS/Test Tekstopgave fjerde klasse (screeningstest)
RoS/Test Tekstopgave femte klasse (screeningstest)
RoS/Test Tekstopgave sjette klasse (screeningstest)
RoS/Test Tekstopgave (observationstest)

Forberedelsesmateriale (spil) til RoS/Test Plus
Vejledning
Elevsvarkort Print på begge sider af papiret, og klip ud inden brug.

Vil du vide mere?

Så ring til Erik på 21 41 56 97 eller udfyld denne formular – så vender vi tilbage til dig.