RoS / Test Plus

Arbejdet med RoS-materialet startede med ønsket om en tidlig indsats. Mange elever i matematikvanskeligheder bliver først for alvor opdaget omkring 4. klasse. Dels kan lærere have svært ved at sætte ord på deres bekymringer i forhold til nogle børn, dels er der nogle børn der klarer de sædvanlige tests tilfredsstillende, da de kan løse de simple regnestykker lige så hurtigt ved at tælle som ved mere effektive metoder. Det er super-ærgerligt at erkendelsen af vanskelighederne sker så sent, for det bliver sværere at ændre dårlige vaner, desto senere de bliver opdaget.

Udvikling af hensigtsmæssige strategier til addition og subtraktion af små tal har stor betydning for elevernes senere udvikling af regnefærdigheder med store tal. Elever, der har få og uhensigtsmæssige strategier tidligt i skoleforløbet, og ikke udvikler mængden af forskellige strategier de bruger, vil ofte komme i matematikvanskeligheder, da de skal bruge alt for store ressourcer på selve regneoperationerne.

RoS/Test Plus skal bruges ved at en lærer tester hele klassen i 1. eller 2. klasse. Meget gerne både i 1. og 2. klasse, da man så tydeligt kan følge elevernes udvikling i regnestrategier. Testen tager max 15 minutter pr elev.

Ros/Test Plus består af en vejledning, en række nummererede kort med testopgaver, ark til notering og et regneark til efterbehandling af resultaterne. Regneark kan hentes gratis på vores hjemmeside, så når først testen er købt, sniger der sig ikke yderligere omkostninger ind.

For hver testopgave skal læreren identificere og notere hvilken løsningsmetode eleven brugte. Det kan være at eleven giver op, regner forkert, tæller eller bruger hukommelsesstrategier.

Når man som lærer har noteret hvilken strategi eleven bruger pr opgave, giver regnearket et svar på, om der er grund til yderligere tiltag i forhold til den enkelte elev. Med vores RoS/Kuffert Plus giver vi nogle – synes vi selv – rigtig gode muligheder for yderligere tiltag, men der er naturligvis også mange andre veje at gå. Det centrale er, at læreren tidligt opdager hvilke elever der risikerer at være på vej i matematikvanskeligheder.

Derudover kan testen også anvendes til børn i hele skoleforløbet ved mistanke om vanskeligeheder. Både specialskoler og specialklasser vil kunne have stor glæde af materialerne helt op til 9. klasse.

Du vil blive forbløffet over, hvor meget du kan finde ud af om dine elever ved at gennemgå en sådan test med dem. Det er en enestående lejlighed til struktureret at høre hvordan den enkelte elev tænker.