Matematikvideoer

En række små videoer om de vigtigste emner i folkeskolens matematikundervisning.

Målgrupperne for videoen er

  • Lærere, som ønsker at blive bedre i stand til at forstå deres elever, og gerne vil tilbyde differentierede metoder, afhængig af de enkelte elever.
  • Lærerstuderende, som ønsker et indblik i hvad de er ved at kaste sig ud i.
  • Elever, som har brug for hjælp til lektierne.
  • Forældre, som gerne vil hjælpe deres børn med lektierne i matematik, og har svært ved at forstå hvordan deres børn regner.

Pernille har indspillet en række nye, kortere videoer, som supplerer vores bog “Matematik for alle – håndbog i matematikundervisning”, men som også kan bruges til selvstudium, ligesom de øvrige videoer.

Addition af store tal – 6 min
Subtraktion af store tal – 5 min
Multiplikation af store tal – 7 min
Division med store tal – 7 min
Areal af trekant – 7 min
Areal af cirkel – 4 min
Brøker – introduktion – 2 min
Brøker – addition – 4 min
Brøker – multiplikation – 3 min
Brøker – division – 7 min
Pythagoras’ sætning 1 – 5 min
Pythagoras’ sætning 2 – 4 min
Pythagoras’ sætning 3 – 4 min
Gange parenteser sammen – 8 min
Løsning af andengradsligninger – 12 min
Formlen for andengradsligninger – 7 min

De 4 videoer om regnemetoder (addition, subtraktion, multiplikation og division) gennemgår hver især først forskellige regnemetoder, og slutter med nogle almindelige fejl.
slide7
Links til de enkelte videoer:
Addition (plus) – 9 min
Subtraktion (minus) – 14 min
Multiplikation (gange) – 10 min
Division (dele) – 10 min
Ligninger – 17 min
Arealer – det vigtigste – 8 min
Areal – trekanter – 8 min
Brøker – det vigtigste – 7 min
Brøker – plus og minus – 7 min
Brøker – gange – 6 min
Brøker – division – 6 min
Procenter – det vigtigste – 7 min
Procenter – plus og minus – 8 min
Procenter – moms – 8 min
Gennemsnit – 7 min

Videoerne er udgivet med støtte af børn- og undervisningsministeriets tips- og lottomidler.

Hvorfor virker det at gange med fingre? – 3 min
Den russiske bondealgoritme til gange – hvordan og hvorfor virker den – 5 min

Ditte Thommesen fra Vejle har produceret to glimrende videoer om tælle- og regnestrategier. De kan ses her:

Tællestrategier – 5 min
Regnestrategier – 10 min

Maria Grove Christensen har en række gode videoer om arbejdet med regnestrategier på sin YouTube-kanal. Herunder en fremragende video om regnemetoder rettet mod forældre