Matematikvideoer

Femten små videoer om de vigtigste emner i folkeskolens matematikundervisning.

Målgrupperne for videoen er

  • Lærere, som ønsker at blive bedre i stand til at forstå deres elever, og gerne vil tilbyde differentierede metoder, afhængig af de enkelte elever.
  • Lærerstuderende, som ønsker et indblik i hvad de er ved at kaste sig ud i.
  • Elever, som har brug for hjælp til lektierne.
  • Forældre, som gerne vil hjælpe deres børn med lektierne i matematik, og har svært ved at forstå hvordan deres børn regner.

De 4 videoer om regnemetoder (addition, subtraktion, multiplikation og division) gennemgår hver især først forskellige regnemetoder, og slutter med nogle almindelige fejl.
slide7
Links til de enkelte videoer:
Addition (plus) – 9 min
Subtraktion (minus) – 14 min
Multiplikation (gange) – 10 min
Division (dele) – 10 min
Ligninger – 17 min
Arealer – det vigtigste – 8 min
Areal – trekanter – 8 min
Brøker – det vigtigste – 7 min
Brøker – plus og minus – 7 min
Brøker – gange – 6 min
Brøker – division – 6 min
Procenter – det vigtigste – 7 min
Procenter – plus og minus – 8 min
Procenter – moms – 8 min
Gennemsnit – 7 min

Videoerne er udgivet med støtte af børn- og undervisningsministeriets tips- og lottomidler.

På Lund Skole i Horsens har Ditte Thommesen produceret to glimrende videoer om tælle- og regnestrategier. De kan ses her:

Tællestrategier – 5 min
Regnestrategier – 10 min