På denne side kan downloades gratis materialer, læseprøver på nogle af vores bøger og diverse vejledninger.
Er din institution udpeget til Copydan-registrering, så husk venligst at indberette vores materialer.

Putling
Undersøgelser med putlinger

“Det (u)sagte”-kort

Et spil om begrebsudvikling i matematik.

Vejledning kan downloades her, og de enkelte kort downloades i matrixen

TalGeometriStatistik og
sandsynlighed
ØkonomiFørfaglige
begreber
Begynder-
trin
Kort
Sup1
Sup2
Kort
Sup1
Sup2
KortKort
Sup
Kort
Sup1
Sup2
Mellem-
trin
Kort
Sup1
Sup2
Kort
Sup1
Sup2
Kort
Sup1
Sup2
Kort
Sup
Kort
Sup1
Sup2
Afsluttende
trin
Kort
Sup1
Sup2
Kort
Sup1
Sup2
Kort
Sup1
Sup2
Kort
Sup1
Sup2
Kort
Sup1
Sup2
HFKort

Grundlaget for kortene er skabt i Excel, og kan downloades her til evt. viderebearbejdning. Udvælg eller tilpas de kort du vil bruge, og brug fx brevfletning i Word til at formattere dem passende.

 

Quiz og byt-kort
Quiz og byt-kort

Hverdagsreferencer
Nogle udvalgte hverdagsreferencer

Spil med fokus på subitizing og regruppering af små antal
Spilleregler
Spilleplade

Decimaltalsspil
Et spil for to deltagere. De to deltagere vælger sammen to primtal. Spillet drejer sig om at gætte på, hvad man skal gange det mindste tal med for at få det største. Begge spillere har fem gæt. Efter hvert gæt afslører hver spiller hvad de har gættet på, og man regner ud hvad resultatet af gættene er. Den spiller der er tættest på efter 1. gæt får 1 point, den spiller der er tættest på efter 2. gæt får 2 point og den spiller der er tættest på efter 3. gæt får 3 point osv.
Spilleplade

Matematikpensum på specialskoler
Matematikpensum udvælges i praksis ud fra fælles mål, lærerbøgerne og traditioner. Særlig ift. specialundervisning er det både klogt og nødvendigt at stoppe op og overveje hvad der egentlig skal undervises i.Pernille har – i dette regneark – givet et bud på både hvad der skal undervises i, og hvad man godt kan springe over i specialundervisningen. I regnearket har vi også noteret et andet bud, som nogle lærere på en specialskole har valgt.

Talblindhed
En liste over tegn på, om et barn er talblind.

Katalog 2019
Katalog 2019
Terningalgebra
Tallinjer til Streg ud til 20

Papirfoldning – en matematisk undersøgelse
Undervisningsmateriale om papirfoldning

Eksempler på løsninger i GeoGebra:
Kvadrat
Ligesidet trekant
Vilkårlig trekant
Ikke-retvinklet, konveks firkant

Gennemgang af konstruktion af foldelinier i ikke-retvinklet, konveks firkant:
Konstruktion af den skrumpende firkant (40 Mb – PowerPoint)
Konstruktion af de sidste foldelinjer (63 Mb – PowerPoint)

GeoGebrafiler til egne eksperimenter:
Den skrumpende firkant
Firkant

Fold og klip en kattemaske:

Kattemaske-skabelon

Fold smukke figurer

Figur 1 – print på begge sider af papiret.
Figur 2 – print på begge sider af papiret.

 

RoS

Regneark til opsummering af elevernes strategier – en del af RoS-materialet.
RoS/Test Plus første klasse
RoS/Test Plus anden klasse
RoS/Test Plus tredie klasse
RoS/Test Gange
RoS/Test Tekstopgave fjerde klasse (screeningstest)
RoS/Test Tekstopgave femte klasse (screeningstest)
RoS/Test Tekstopgave sjette klasse (screeningstest)
RoS/Test Tekstopgave (observationstest)
RoS/Test Tekstopgave fjerde klasse (screeningstest – elektronisk version)
RoS/Test Tekstopgave femte klasse (screeningstest – elektronisk version)
RoS/Test Tekstopgave sjette klasse (screeningstest – elektronisk version)

 

Quiz og byt med plus-regnestrategier

Download og print regnestykkekortene og klip dem ud enkeltvis. Giv hver elev et kort med et regnestykke, og bed dem gå rundt blandt hinanden. Når de møder en anden elev, forklarer de hende, hvilken strategi de vil vælge at bruge til at løse regnestykket på kortet, og lytter til den andens forklaring af hendes strategivalg. De bytter kort og går videre til en ny elev.

For at få højdespringerne med, er der også en række tomme kort, hvor eleverne selv kan skrive regnestykker, hvor de anvender nedenstående regnestrategier. F.eks. 25 + 26.

Vi har udvalgt regnestykkekort, som er særligt velegnede, når eleverne skal øve disse regnestrategier:

  • Jeg tæller det hele.
  • Jeg tæller videre.
  • Jeg kan huske det udenad.
  • Jeg flytter én og laver et plus-par.
  • Jeg tænker på et plus-par og så én mere eller mindre.

10 års jubilæum

I anledning af vores 10 års jubilæum, producerede vi et lille jubilæumshæfte, hvor vi skrev lidt om firmaets historie og fortalte, hvordan vi valgte af feste en hel dag på matematisk.

Materialerne kan downloades her:
Jubilæumshæftet
Möbiusbånd og bagelsmatematik
MUS (matematiske udviklingssamtaler)
Trojaborglabyrint

download

 

Læseprøver på nogle af vores bøger:

Læseprøve fra En dag uden tal.
Læseprøve fra inspirationshæfte i Matematik for 0- til 3-årige.
Læseprøve på Modellering og estimering
Læseprøve på RoS/Kuffert Gange vejledningshæfte
Læseprøve på RoS/Kuffert Plus vejledningshæfte
Læseprøve på Åben og Undersøgende Matematik
Læseprøve på Matematik for alle
Læseprøve på Du kan regne med dit barn
Læseprøve på Gode grublere og sikre strategier
Læseprøve på Læs selv om korttricks
Læseprøve på vores kogebog, Himmerigsmundfulde
Lærervejledning til Læs selv Matematik-serien fra 2005
Lærervejledning til Læs selv Matematik-serien fra 2002
Løsningshæfte til Læs selv Matematik-serien fra 2002

Juleaktiviteter

Et kig ind i nissernes hus0. – 3. klasse
Julekurve0. – 6. klasse
Stribet juletræ af trekanter0. – 6. klasse
Dobbeltkræmmerhus5. – 10. klasse
Snefnug – indskoling0. – 3. klasse
Snefnug – mellemtrinGeoGebra-fil – lille perlepladeGeoGebra-fil – stor perleplade4. – 6. klasse
Snefnug – udskolingGeoGebra-fil – lille perlepladeGeoGebra-fil – stor perleplade7. – 10. klasse
Snefnug facitliste (alle tre trin)
Julelampe 20067. – 10. klasse
Julelampe 2013 vejledningJulelampe 2013 – trekanterJulelampe 2013 – sekskanter7. – 10. klasse
Åben og undersøgende julematematik – 6 aktiviteter0. – 10. klasse

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer der er nævnt i aftalen.