Undervisning og konsulentarbejde

Konsulentarbejde

Vi hjælper meget gerne med udviklingsarbejde indenfor matematik.

Nogle eksempler på projekter:

 • OUT – ordblinde unge i matematikvanskeligheder. Vi faciliterede en proces hvor en række lærere fra ordblindeefterskoler udviklede et undervisningsmateriale til ordblinde elever i matematikvanskeligheder.
 • Matematisk opmærksomhed for 4 – 7 årige. I samarbejde med Rambøll har vi udviklet et materiale til  dagtilbud og 0. klasser.
 • Udvikling af matematiksamtalen – en formativ evaluering af elevernes matematiklæring. I samarbejde med Vejen Kommune.
 • Udvikling af matematisk opmærksomhed i dagtilbud. Samarbejde med Faaborg-Midtfyns kommune og Aarhus Kommune.
 • Databaseret udvikling af matematikundervisningen i Norddjurs Kommune
 • Sparringspartner ift matematikindhold i Nyborg Aktivitetspark.
 • Sparringspartner i udvikling af handlingsplaner for elever i matematikvanskeligheder i Aarhus Kommune.
 • Deltagelse i udvikling af talblindetest for Undervisningsministeriet. 
 • Implementering af hjemmesider med matematikrelateret indhold.
 • Produktion af små videofilm for NCUM.
 • Udvikling af matematikfaget i specialklasseafdelingen. Sølystskolen, Silkeborg.
 • Sparring ift matematik i flere spil til WizeFloor.
 • Udvikling af Vejledende matematiktest for voksne for @ventures.

Undervisning

Pernille holder foredrag om næsten alt indenfor matematik, men holder allermest af at holde kurser, hvor det teoretiske konkretiseres gennem aktiviteter for deltagerne. 

Alle forslag til kurser kan læses her.

Kursusforespørgsel kan ske ved udfyldelse af blanketten på dette link.

Pernille tager ikke nye undervisningsopgaver ind før foråret 2025.

Pris

Prisen er 3000 kr pr undervisningstime for hold op til 30 personer.
4500 kr pr undervisningstime for hold på 31 – 60 personer og 6000 kr ved større hold.

Kørsel afregnes efter statens takster (p.t. 3,79 kr pr km).
I betaler ikke for kørselstid.

Alle priser tillægges moms.

Aftalte kurser kan annulleres omkostningsfrit op til 30 dage før afholdelsen. Annulleres kurset senere, men op til 14 dage før afholdelsen, betales 50% af aftalt pris (fratrukket transport og lign). Annulleres kurset senere end 14 dage før afholdelsen, betales fuld pris (fratrukket transport og lign).

Læs mere detaljerede kursusbeskrivelser på siden om kursusbeskrivelser, eller ved at følge linkene på nedenstående oversigt over målgruppe/klassetrin og omfang.

Kursus 0.-3. klasse 4.-6. klasse 7.-10. klasse Special underv. Timer
Matematikvanskeligheder X X - X 3-30
Fælles mål II X X X - 3-9
Kompetencer i matematik X X X X 3-30
Matematik og tosprogede X X X X 3-12
Matematikvanskeligheder i de ældste klasser - - X X 3-6
Rummelighed i regnemetoder X X - X 3-6
Åbne opgaver og matematiske undersøgelser X X X X 3-6
Evaluering X X X X 2-30
Problemløsning og kreativ tænkning X X X - 3-6
Modelbehandlingskompetence - - X - 3-6
Regnehistorier X X - X 3-6
Faglig læsning X X X X 2-6
Dygtige elever i matematik X X X X 3-6
Kreativ matematik for store elever - X X - 3-6
Geometri med kroppen i indskolingen X - - X 2-3
Improvisationsteater X X X X 3-6
Improvisationsteater - X - X 3-15