UDVALGTE MATERIALER

Alle er med – matematikaktiviteter i børnehaveklassen

DKK 400,00inkl. moms: DKK 500,00

Matematik i børnehaveklassen starter med matematisk opmærksomhed.

Denne bog samler en lang række velafprøvede matematikaktiviteter for børnehaveklasser, hvor eleverne kan opleve matematikken konkret og alsidigt.
Alle aktiviteter er beskrevet med variationer. Aktiviteterne kan også bruges i indskolingen.
Med bogen følger adgang til download af 65 sider med materialer til undervisningen og 20 PowerPoint-præsentationer til arbejdet med subitizing.

Bogens målgruppe er undervisere i børnehaveklassen og indskolingen.

Bogen er skrevet af Margit Holm, som arbejder på Center for Skole og Læring på Professionshøjskolen Absalon og på Pedersborg Skole i Sorø.

Det er en virkelig inspirerende aktivitetsbog til den første matematikundervisning, som gør matematik både sjovt, vedkommende og nærværende. Aktiviteterne er lette at overføre til egen praksis og kræver meget få materialer. Lektørudtalelse.

Bogens mange tilgange til matematikaktiviteter gør den meget anvendelig. Folkeskolen

Bog på 92 sider, hæftet + 65 siders PDF-filer + PowerPoint-præsentationer.

Smagsprøve på bogen kan ses her.

RoS/Klasse Tekstopgave

DKK 1.950,00inkl. moms: DKK 2.437,50

RoS/Klasse Tekstopgave er et undervisningsmaterialer til elever i 3. til 6. klasse, som lærer eleverne at bringe matematikken i spil i situationer i omverdenen. Det er ikke så meget resultaterne, der er i fokus, men det at vælge et regneudtryk, der passer til situationen.
Materialet rummer 400 tekstopgaver, som eleverne kan arbejde med på en lang række forskellige måder. Mange af aktiviteterne træner forskellige delmængder af LOVPORT.

Materialet betår af:

 • Vejledningshæfte
 • Generel introduktion til arbejde med tekstopgaver
 • 400 tekstopgavekort 6 sæt af 15 kort med abstrakte tegninger.
 • 12 gennemsigtige plastikkort.
 • 6 sæt af 4 regningsartkort.
 • 2 filer med nøgleord
 • Fil med tekstopgaver til fremvisning på projektor:
 • Filer til import til Kahoot

Ros / Kuffert plus

DKK 2.400,00inkl. moms: DKK 3.000,00

RoS/Kuffert Plus er et træningsmateriale til elever i 1. – 3. klasse som har problemer med tal, mængder og simpel hovedregning, og dermed er i risiko for matematikvanskeligheder. Elever i de små klasser, som næsten udelukkende tæller ved små plusstykker, vil have glæde af dette materiale. Ældre elever med svære problemer med regning, kan også have udbytte af materialet.

Kufferten består af et vejledningshæfte og en samling af de bedste konkrete materialer, dækkende 20 dages undervisning. Forløbet kan også gennemføres af forældre eller pædagoger.

Læseprøve på vejledningshæftet

Åben og undersøgende matematik

DKK 240,00inkl. moms: DKK 300,00

“Åben og undersøgende matematik” er en bog til lærere og lærerstuderende, som vil bruge åbne og undersøgende matematikopgaver i undervisningen.

I bogen gennemgås 6 typer opgaver, og der gives over 60 eksempler på opgaver (med almindelige svar, vanskelige svar, smarte svar), udfordringer og variationer.

 • Svaret er givet
 • Manglende oplysninger
 • Regnehistorier
 • Undersøgelser
 • Modellering
 • Nye begreber

160 sider, hæftet

Matematik for Alle

DKK 224,00inkl. moms: DKK 280,00

Mange matematiklæreres bibel er nu udkommet i en ny, gennemrevideret og udvidet anden udgave.

‘Matematik for alle’ er både praktisk og teoretisk. Praktisk fordi den er skrevet let tilgængeligt og i håndbogsform. Man kan slå op og læse om ens aktuelle udfordring, for eksempel hvordan procentregning introduceres i femte klasse. Teoretisk fordi alle didaktiske valg er velargumenterede, konsistente og bygger på samme grundforestilling om læring: Alle vil gerne lære. Vi tænker og lærer på vidt forskellige måder. Vi ved ikke hvad der er i hovedet på andre mennesker. For at lære må vi tale sammen, risikere os selv og involvere os.

Se et kapitel fra bogen her.

“Folkeskolen” skrev bl.a. i deres anmeldelse:
Denne bog er vægtig og vigtig – fordi den fremtræder som andet og mere end en opslagsbog, en formelsamling, en lærervejledning eller en artikelsamling. Da forfatteren endda formidler sin egen indsigt og erfaring i et lettilgængeligt sprog og desuden tilgodeser overskuelighed såvel som faglig tyngde, er missionen fuldført.

I “Tangentens” anmeldelse af den norske version af bogen hedder det bl.a.:
Jeg vil bruke den som en inspirasjonskilde for å prøve andre metoder enn dem jeg selv er mest fortrolig med. Boken kan være et godt verktøy for å planlegge en undervisning som kan treffe flere elevtyper. Den faglige gjennomgangen av hvert emne gjør også boken aktuell for engasjerte foreldre som vil støtte sine håpefulle i læringsløpet.

 

Bogens kerne er 21 kapitler, der gennemgår grundskolens faglige emner. Heri beskrives konkret og let forståeligt elevens forudsætninger for at kunne forstå det faglige emne, progressionen gennem indskoling, mellemtrin og udskoling, de mest almindelige fejl og misforståelser indenfor emnet og forslag til brug af konkrete materialer og hjælpemidler. Bogen kan også bruges som hjælp til eventuelle egne faglige usikkerheder.

Bogens indledende kapitler giver hjælp til den langsigtede forberedelse. Hvad er matematik er for et fag? Hvordan hænger matematikfaget og sproget sammen? Hvad er matematiske kompetencer? Hvilke aktiviteter stykkes matematikundervisningen sammen af og hvilke kompetencer understøttes af de forskellige aktiviteter? Der beskrives hvordan forskellige evalueringsformer søger at indfange forskellige kompetencer. Der gives forklaringsmodeller til forståelse af både lavt- og højtpræsterende elever.

Bogens sidste kapitel giver konkrete ideer til aktiviteter i undervisningen, for eksempel med fokus på sprog, åbne opgaver og undersøgelser.

‘Matematik for alle’ er både praktisk og teoretisk.
Praktisk fordi den er skrevet let tilgængeligt og i håndbogsform. Man kan slå op og læse om ens aktuelle udfordring, for eksempel hvordan procentregning introduceres i femte klasse.

Teoretisk fordi alle didaktiske valg er velargumenterede, konsistente og bygger på samme grundforestilling om læring: Alle vil gerne lære. Vi tænker og lærer på vidt forskellige måder. Vi ved ikke hvad der er i hovedet på andre mennesker. For at lære må vi tale sammen, risikere os selv og involvere os.

 

Multi Math – niveau 2

DKK 250,00inkl. moms: DKK 312,50

Multi Math er et matematikspil, som træner matematik og matematiksprog.

Spillet rummer seks forskellige matematikaktiviteter, hvoraf tre er opdelt i tre niveauer, hvor der arbejdes med hhv

 1. Addition og subtraktion med tallene 1-10
 2. Addition med tallene 1-20. Multiplikation, subtraktion og division med tallene 1-10
 3. Alle regningsarter med tallene 1-10 samt tiere

De seks aktiviteter er:

 • Besvar regnestykke.
 • Find den samlede pris for de valgte varer.
 • Find den figur, der mangler.
 • Udfør antal bevægelser, der svarer til regnestykket.
 • Subitizing med figurer og fingre.
 • Find på en regnehistorie ud fra tegningen.

Målgruppe: Børn på 6-9 år.
Antal deltagere: 2-5.
Indhold: Spil med 6 * 30 opgavekort, 6 forklaringskort, terning og vejledning, leveret i en pose.

Spillevejledning kan downloades her.

Modellering og estimering – bog

DKK 280,00inkl. moms: DKK 350,00

“Modellering og estimering i matematikundervisningen” er en bog til lærere og lærerstuderende, som vil arbejde med modellering i matematikundervisningen.

Bogen starter med et par indledende kapitler om modellering generelt. 11 konkrete eksempler på modeller, som eleverne kan udvikle i klassen, gennemgås detaljeret, ligesom der gennemgås 5 konkrete eksempler på modeller, eleverne kan analysere. Derudover rummer bogen en samling værktøjer, som er nyttige i arbejdet med matematiske modeller, en læsevejledning og en litteraturliste.

Bogens målgruppe er udskolingen og introduktionsforløb i gymnasiet.

192 sider, hæftet

Bogen kan også købes sammen med tilhørende undervisningsmateriale (med fri kopieringsret til hele skolen) her.

RoS/Plakat Plus

DKK 700,00inkl. moms: DKK 875,00

Plakater med RoS/Plus-strategierne til at understøtte elevernes mulighed for at få et bredt repertoire af hensigtsmæssige regnestrategier til addition af to encifrede tal.

Der leveres en bog på 60 sider med introduktion til hvordan man arbejder med regnestrategier og hvordan man kan bruge plakaterne i undervisningen. Plakaterne leveres som pdf-filer med fri kopieringsret til hele skolen.

Forfatteren, Maria Grove Christensen, vandt i 2017 førsteprisen ved årets Lærerprofession.dk-prisuddeling for hendes PD-opgave om regnestrategier i matematikundervisningen samt Folkeskolens formidlingspris.

Materialet består af:

 • 11 A4 farveplakater (pdf-fil)
 • De samme 11 plakater i sort/hvid, som eleverne selv kan farvelægge (pdf-fil)
 • 17 A4 plakater med de samme strategier illustreret meget enkelt, tilpasset specialpædagogiske formål (pdf-fil)
 • A4 evalueringsark med de 11 strategier til elevernes selvevaluering (pdf-fil)
 • A3 oversigtsark med de 11 strategier (pdf-fil)
 • Regnestykke-kort til forskellige aktiviteter (A3 og A4) (pdf-fil)
 • Forældrebrev med kort gennemgang af strategierne (pdf-fil)
 • Vejledning i, hvordan materialerne bruges (pdf-fil)
 • En bog på 60 sider A4 med alle ovenstående materialer (fysisk bog)

Hvis I kunne tænke jer at få Maria ud til at holde et oplæg om undervisning i regnestrategier eller RoS-materialet, så læs mere på www.grovechristensen.dk eller kontakt hende direkte på [email protected]