UDVALGTE BØGER

Gode Grublere og sikre strategier

DKK 250,00

Med afsæt i 25 spændende grublere, præsenterer bogen en generel metode til problemløsning, tre værdifulde vaner som er nyttige i alt arbejde med matematik og ni sikre strategier, som kan afprøves i problemløsningen.

For hver grubler gennemgås flere løsninger, så mange forskellige problemløsnings- og læringsstile tilgodeses. Der præsenteres også flere variationer af grublerne, så der er udfordringer til alle elever, uanset fagligt niveau.

144 sider, hæftet

Åben og undersøgende matematik

DKK 300,00

“Åben og undersøgende matematik” er en bog til lærere og lærerstuderende, som vil bruge åbne og undersøgende matematikopgaver i undervisningen.

I bogen gennemgås 6 typer opgaver, og der gives over 60 eksempler på opgaver (med almindelige svar, vanskelige svar, smarte svar), udfordringer og variationer.

  • Svaret er givet
  • Manglende oplysninger
  • Regnehistorier
  • Undersøgelser
  • Modellering
  • Nye begreber

160 sider, hæftet

Matematik for Alle

DKK 260,00

‘Matematik for alle’ er både praktisk og teoretisk. Praktisk fordi den er skrevet let tilgængeligt og i håndbogsform. Man kan slå op og læse om ens aktuelle udfordring, for eksempel hvordan procentregning introduceres i femte klasse. Teoretisk fordi alle didaktiske valg er velargumenterede, konsistente og bygger på samme grundforestilling om læring: Alle vil gerne lære. Vi tænker og lærer på vidt forskellige måder. Vi ved ikke hvad der er i hovedet på andre mennesker. For at lære må vi tale sammen, risikere os selv og involvere os.

“Folkeskolen” skrev bl.a. i deres anmeldelse:
Denne bog er vægtig og vigtig – fordi den fremtræder som andet og mere end en opslagsbog, en formelsamling, en lærervejledning eller en artikelsamling. Da forfatteren endda formidler sin egen indsigt og erfaring i et lettilgængeligt sprog og desuden tilgodeser overskuelighed såvel som faglig tyngde, er missionen fuldført.

I “Tangentens” anmeldelse af den norske version af bogen hedder det bl.a.:
Jeg vil bruke den som en inspirasjonskilde for å prøve andre metoder enn dem jeg selv er mest fortrolig med. Boken kan være et godt verktøy for å planlegge en undervisning som kan treffe flere elevtyper. Den faglige gjennomgangen av hvert emne gjør også boken aktuell for engasjerte foreldre som vil støtte sine håpefulle i læringsløpet.

 

Bogens kerne er 21 kapitler, der gennemgår grundskolens faglige emner. Heri beskrives konkret og let forståeligt elevens forudsætninger for at kunne forstå det faglige emne, progressionen gennem indskoling, mellemtrin og udskoling, de mest almindelige fejl og misforståelser indenfor emnet og forslag til brug af konkrete materialer og hjælpemidler. Bogen kan også bruges som hjælp til eventuelle egne faglige usikkerheder.

Bogens indledende kapitler giver hjælp til den langsigtede forberedelse. Hvad er matematik er for et fag? Hvordan hænger matematikfaget og sproget sammen? Hvad er matematiske kompetencer? Hvilke aktiviteter stykkes matematikundervisningen sammen af og hvilke kompetencer understøttes af de forskellige aktiviteter? Der beskrives hvordan forskellige evalueringsformer søger at indfange forskellige kompetencer. Der gives forklaringsmodeller til forståelse af både lavt- og højtpræsterende elever.

Bogens sidste kapitel giver konkrete ideer til aktiviteter i undervisningen, for eksempel med fokus på sprog, åbne opgaver og undersøgelser.

‘Matematik for alle’ er både praktisk og teoretisk.
Praktisk fordi den er skrevet let tilgængeligt og i håndbogsform. Man kan slå op og læse om ens aktuelle udfordring, for eksempel hvordan procentregning introduceres i femte klasse.

Teoretisk fordi alle didaktiske valg er velargumenterede, konsistente og bygger på samme grundforestilling om læring: Alle vil gerne lære. Vi tænker og lærer på vidt forskellige måder. Vi ved ikke hvad der er i hovedet på andre mennesker. For at lære må vi tale sammen, risikere os selv og involvere os.

Ros / Kuffert plus

DKK 2.750,00

RoS/Kuffert Plus er et træningsmateriale til elever i 1. – 3. klasse som har problemer med tal, mængder og simpel hovedregning, og dermed er i risiko for matematikvanskeligheder. Små børn som næsten udelukkende tæller ved små plusstykker, vil have glæde af dette materiale. Ældre børn med svære problemer med regning, kan også have udbytte af materialet.

Kufferten består af et vejledningshæfte og en samling af de bedste konkrete materialer, dækkende 20 dages undervisning. Forløbet kan også gennemføres af forældre eller pædagoger.

Læseprøve på vejledningshæftet