RoS / Kuffert Plus

RoS/Kuffert plus er en hjælp til undervisning af elever i 1. – 3. klasse der er i risiko for matematikvanskeligheder, hvor vi har samlet de bedste konkrete materialer, og detaljerede vejledninger til hvordan man kan bruge dem.

Sammen med kufferten får man en vejledning til 20 dages arbejde med 5 aktiviteter pr dag. Aktiviteterne kan naturligvis udføres af lærere, men også af pædagoger og forældre som 1:1-undervisning.

Et eksempel på aktiviteterne dag 9 kan ses nedenfor. Hver dag starter og slutter med en række regnestykker, som helst skal kunne besvares uden (ret meget) tælleri. Derudover er der forskellige aktiviteter med mængder, talsymboler, tallinjen og titalssystemet. Alt gøres med brug af de bedste konkrete materialer, såsom hulbrikker, snorlinger, legepenge, titalssystemterninger, terninger og titalssystemkort. Længere nede på siden har vi 7 videoer, som i detalje fortæller om de forskellige materialer.

Der er indbygget evaluering i materialet, og både barnet og den voksne kan konkret følge fremskridtene.

Materialerne i Ros / Kuffert Plus

Hulbrikker del 1

Hulbrikker del 2

Snorlinger

Tallinjen

Titalssystemet

Tyver-perlekæden

Den tomme tallinje