RoS / Test Gange

RoS/Test Gange er udviklet ud fra viden om hvordan udvikling af den muliplikative tænkning er det næste store skridt for eleverne efter udviklingen af gode strategier indenfor addition og subtraktion. Udvikling af den multiplikative tænkning har stor betydning for elevernes senere regnefærdigheder, forståelse af algebraiske regneregler og tolkning af tekstopgaver og hverdagssituationer der involverer multiplikation eller forholdsregning.

Elever, der har få og uhensigtsmæssige multiplikationsstrategier og/eller begrænset opfattelse af hvad multiplikation kan bruges til i en kontekst, vil ofte komme i matematikvanskeligheder, da de skal bruge alt for store resurcer på selve regneoperationerne og/eller forkerte eller langsomme strategier ved løsning af tekstopgaver.

RoS/Test gange skal bruges ved at en lærer tester hele klassen i 3. eller 4. klasse. Meget gerne både i 3. og 4. klasse, da man så tydeligt kan følge elevernes udvikling i regnestrategier. Testen tager max 25 minutter pr elev.

Ros/Test gange består af en vejledning, en række nummererede kort med testopgaver, ark til notering og et regneark til efterbehandling af resultaterne. Der er to typer af testopgaver: tekstopgaver og gangestykker. Regneark kan hentes gratis på vores hjemmeside, så når først testen er købt, sniger der sig ikke yderligere omkostninger ind.

For hver testopgave skal læreren identificere og notere hvilken løsningsmetode eleven brugte. Ved tekstopgaverne skal der noteres om eleven løser opgaven korrekt, forkert eller opgiver, og noteres hvilken regningsart eleven synes der skal anvendes for at løse opgaven. Ved gangestykkerne noteres om eleven giver op, tæller i tabel, har gangestykket automatiseret eller bruger en opdelingsstrategi.

Når man som lærer har noteret for hver opgave, giver regnearket et svar på, om der er grund til yderligere tiltag i forhold til den enkelte elev. Med vores RoS/Kuffert gange giver vi nogle – synes vi selv – rigtig gode muligheder for yderligere tiltag, men der er naturligvis også mange andre veje at gå. Det centrale er, at læreren tidligt opdager hvilke elever der risikerer at være på vej i matematikvanskeligheder.

Derudover kan testen også anvendes til børn i hele skoleforløbet ved mistanke om vanskeligheder. Både specialskoler og specialklasser vil kunne have stor glæde af materialerne helt op til 9. klasse, og også uddannelser for unge og voksne vil kunne få glæde af materialet.

Du vil blive forbløffet over, hvor meget du kan finde ud af om dine elever ved at gennemgå en sådan test med dem. Det er en enestående lejlighed til struktureret at høre hvordan den enkelte elev tænker.