RoS / Test Tekstopgave

Med RoS/Test Tekstopgave tester vi i noget, som traditionelt blot bliver taget for givet, nemlig evnen til at bearbejde en tekst og finde ud af, hvad der skal regnes. Det kan undre, at traditionelle lærebøger ikke behandler emnet. Vi tror, det bl.a. skyldes, at det er mindre entydigt, end matematikken ellers er. Der kan ikke opstilles algoritmer for, hvordan man præcist omformer en tekstopgave til et regnestykke. Men da verden består af (kon)tekster (og ikke regnestykker) nytter det ikke at krybe udenom. 

Når man har købt materialet, får man også mulighed for at få det i en elektronisk version (Google Analyse).

RoS/Test Tekstopgave består af to tests:

  • En screeningstest, som er tænkt til brug for hele klassen på en gang. Screeningstesten udpeger elever, hvis kompetencer bør undersøges nærmere med observationstesten. Screeningstesten giver også et detaljeret indblik i klassens generelle kompetencer ift arbejdet med tekstopgaver, og kan pege på, hvor der bør sættes ind med undervisning. 
  • En observationstest, der er en 1:1-test. Observationstesten giver et grundigt indblik i, hvordan den enkelte elev tænker i arbejdet med tekstopgaver. Når en elev har gennemført observationstesten, giver vi et forslag til, hvilke aktiviteter (om nogle), der vil være nyttige for eleven.

Materialet består af:

Den primære målgruppe er elever i 4. – 6. klasse, men testene kan også fint bruges til ældre elever med særlige behov.