RoS/Test Tekstopgave

kr. 2.300,00 inkl. moms: kr. 2.875,00

RoS/Test Tekstopgaver består af to tests:

En screeningstest, som er tænkt til brug for hele klassen på en gang. Screeningstesten udpeger elever, hvis kompetencer bør undersøges nærmere med observationstesten. Screeningstesten giver også et detaljeret indblik i klassens generelle kompetencer ift arbejdet med tekstopgaver, og kan pege på, hvor der bør sættes ind med undervisning. 

En observationstest, der er en 1:1-test. Observationstesten giver et grundigt indblik i, hvordan den enkelte elev tænker i arbejdet med tekstopgaver. Når en elev har gennemført observationstesten, giver vi et forslag til, hvilke aktiviteter (om nogle), der vil være nyttige for eleven.

Det bedste resultat opnås ved at anvende screeningstesten flere gange med et halvt til et helt års mellemrum for eleverne i 4. til og med 6. klasse. Det giver mulighed for at følge både klassens og de enkelte elevers udvikling i deres arbejde med tekstopgaver, og herudfra vurdere, om indsatserne på området skal justeres.

Observationstesten er særdeles velegnet som forberedelse til elevplaner og skole-hjem-samtaler.

Når man har købt materialet, får man også mulighed for at få det i en elektronisk version (Google Analyse).

Materialet betår af:

  • Vejledningshæfte
  • Generel introduktion til arbejde med tekstopgaver
  • PDF-fil med screeningstest
  • Regneark til notering og vurdering af resultater – screeningstest
  • 11 fold-ud kort med tekstopgaver + 8 alternative kort med lettere tal
  • Konkrete materialer: Sorte brikker og røde ringe
  • PDF-fil med scoringsark
  • Regneark til notering og vurdering af resultater – observationstest

Regneark til notering og vurdering af resultater kan downloades her.

Du kunne også være interesseret i...