Skærmleg

Skærmleg er en paraktivitet, der handler om at bruge matematik til kommunikation. Den ene elev sidder med en figur som den anden elev skal eftergøre ved at høre den første elevs mundtlige beskrivelse af figuren.

Hver makkerpar stiller en skærm op mellem sig, så de ikke kan se det, de skal kommunikere om. 

Den første elev bygger en figur af Lego, Duplo, Centicubes, Polydron eller andet. Første elev beskriver figuren, så den anden kan bygge en tilsvarende. Den elev der skal bygge eller tegne må gerne spørge ind til første elevs forklaringer.

Man kan også tegne en figur (fx begrænset til at bestå af tre trekanter), og beskrive den.

Man kan også bruge figurer eller tegninger, der er lavet på forhånd. Vi har lavet nogle til download. 

Som lærer kan man gå rundt og lytte til hvordan eleverne beskriver deres figur. Efterfølgende kan man lave en opsamling på tavlen hvor man grupperer det man har hørt i tre grupper:

  • Førfaglige ord som fx ”ovenpå”, ”i forlængelse af”, ”indeni” 
  • Faglige ord som fx ”kvadrat”, ”parallel med”, ”vinkelret på”
  • Billedsprog som fx ”det ligner et hus”, ”det er en trappe”, ”man kan rutsje på den”

Man kan så spørge eleverne til om der er ord de ikke forstår, ved de fx alle hvad det vil sige at ligge ”i forlængelse af” noget, eller hvad ”parallel” med betyder? Man kan også snakke med eleverne om, hvordan de faglige ord typisk er meget præcise, og man derfor kan nøjes med få ord – hvis altså man forstår dem. Nogle elever er måske lidt flove over at bruge billedsprog, da det ikke er så matematisk, men billedsproget kan noget som hverken de faglige eller de førfaglige ord kan, nemlig danne en helhed, som man så kan spørge ind til detaljer i.