RoS regneark

Regneark til opsummering af elevernes strategier – en del af RoS-materialet.
RoS/Test Plus første klasse
RoS/Test Plus anden klasse
RoS/Test Plus tredie klasse
RoS/Test Gange
RoS/Test Tekstopgave fjerde klasse (screeningstest)
RoS/Test Tekstopgave femte klasse (screeningstest)
RoS/Test Tekstopgave sjette klasse (screeningstest)
RoS/Test Tekstopgave (observationstest)
RoS/Test Tekstopgave fjerde klasse (screeningstest – elektronisk version)
RoS/Test Tekstopgave femte klasse (screeningstest – elektronisk version)
RoS/Test Tekstopgave sjette klasse (screeningstest – elektronisk version)