Reformkommissionens udspil

Regeringens reformkommision er den 3. maj 2023 kommet med sit udspil om dagtilbuds- og skoleområdet. Det er spændende læsning, som formodentlig får stor betydning for både dagtilbud og skoler. 

Kommissionens forslag om at erstatte 10. klasse med HPX (Højere Praktisk Eksamen) møder megen modstand, men det skal nu ikke overskygge de andre spændende idéer, de bringer frem.

Dagtilbud

Kommissionen synes at sprogvurderingen i dagtilbud er en succes, og foreslår at gøre den obligatorisk igen. Fokus skal være på pædagogernes indsatser overfor de børn, der har behov, og kommissionen foreslår, at der skal udvikles vejledningsmaterialer til pædagogerne, så de får bedre mulighed for at hjælpe.

Vi har udviklet en tilsvarende indsats ift. matematik i dagtilbud, nemlig vores materiale til vurdering af matematisk opmærksomhed. På en meget lidt test-agtig måde viser børnene gennem leg hvor opmærksomme de er på matematik. Vi leverer værktøjer, der kan hjælpe pædagogerne med at øge børnenes matematiske opmærksomhed. I forbindelse med udvikling af materialet har vi besøgt rigtig mange dagtilbud. Der er utrolig mange situationer, hvor børnenes matematiske opmærksomhed kan øges med en ganske lille indsats.

Skole

Kommissionen roser mange års store ordblindeindsats, og slår fast, at behovet nu er at se på elevernes faglige udfordringer.

Kommissionen har nogle super spændende forslag om fx at blande skolegang med erhvervsarbejde. For os er det endnu mere interessant, at de også anbefaler intensive undervisningsforløb i små hold for elever med faglige udfordringer i dansk eller matematik. Som eksempel nævner de, at 4-5 elever kan bliver undervist i en mindre gruppe 3-4 gange om ugen 25-40 minutter om dagen i 10-15 uger. 

RoS er netop udviklet til at identificere elever, der har behov for en ekstra indsats, og dernæst hjælpe dem med vores indsatsmaterialer, der præcist er målrettet det område, de trænger til at forbedre. RoS-materialerne findes pt til plus, minus, gange og tekstopgaver. Og vi er i gang med at udvikle materialer til regning med store tal og decimaltal.

Kommissionen foreslår et nationalt forsøgsprogram for intensive undervisningsforløb, der skal give mere og bedre viden om, hvordan undervisningen i små hold bedst kan udbredes yderligere. Vi mener – i al beskedenhed – at vi har de bedste og mest målrettede undervisningsforløb til dette specifikke behov. Vi vil se meget frem til at få vores materialer vurderet i et nationalt forsøgsprogram.

Reformkommissionens rapport kan læses her.