Matematisk opmærksomhed i dagtilbud

Vi har udviklet et materiale til vurdering af børns matematiske opmærksomhed, som samtidig er med til at demonstrere overfor pædagoger hvad matematisk opmærksomhed i dagtilbud er.

Materialet er målrettet de to ældste årgange i børnehaven samt børnehaveklassen.

Materialet består af 

  • et hæfte, som gennemgås sammen med børnene
  • minutiøse vejledninger til brug af materialet på de tre forskellige alderstrin
  • forslag til aktiviteter for de børn, der viser manglende matematisk opmærksomhed
  • modul i Hjernen & Hjertet, hvor børnenes resultater kan registreres og analyseres (både ift det enkelte barn, klasse, skole og kommune-niveau)

Der skal bruges nogle konkrete materialer, som langt de fleste børnehaver og skoler allerede har: Duplo-klodser, toiletruller og terninger.

Materialet er pt i gang med den store, afsluttende afprøvning, der skal fastlægge normerne for, hvornår børn er opmærksomhedskrævende eller indsatskrævende.

Denne præsentation fra Hjernen & Hjertets 10 års jubilæum fortæller om materialet.

Når normerne er fastlagt, kan materialet købes på to måder: 
  1. Kommuner kan lave aftale med Rambøll / Hjernen & Hjertet, hvor alle kommunens institutioner får adgang til materialet. Materialet til børnene kan printes gratis eller købes hos os.
  2. Enkelt-institutioner kan købe materialet hos os uden adgang til Hjernen & Hjertet, og hvor vurderingerne af børnene registreres og beregnes i et regneark.

Materialet til dagtilbud kan købes her, og materialet til børnehaveklasser kan købes her.

Materialet er pt ved at blive normsat gennem en stor afprøvning på mange børn. Normerne for vurderingen af børnene er pt foreløbige. Hvis normerne ændres gennem afprøvningen, sender vi et nyt regneark med de reviderede normer.