Det (u)sagte

Spillet ”Det (u)sagte” handler om begrebsopbygning. Ord bliver til begreber i kraft af det netværk af andre ord, billeder, handlinger, symboler mm som vi forbinder ordet med. I ”Det (u)sagte” arbejdes med ordene i dette begrebsnetværk.

Pointen i ”Det (u)sagte” er at fokusordet (det ord der er skrevet øverst med fed skrift), skal forklares uden at sige selve ordet. Man kan bruge kortene på to måder. I første omgang må de tre andre ord på kortet (forklaringsordene), bruges som hjælp til at forklare fokusordet. Senere skal fokusordet forklares uden at bruge de tre andre ord på kortet, alle ordene på kortet bliver på den måde usagte.

Spil for 3-6 deltagere

En bunke kort placeres midt på bordet. Den, som skal forklare et fokusord trækker et kort. De andre deltagere byder ind med spørgsmål og gæt. Efter hvert spørgsmål/gæt skal den der sidder med kortet komme med nyt til forklaringen af fokusordet, det er ikke i orden blot at sige nej, nej, nej og til sidst ja, mens de øvrige spillere kommer med gæt. Man kan opnå point på to måder. Spilleren med kortet får op til 5 point når en anden spiller har gættet fokusordet. Der fratrækkes ét point hver gang hun kommer til at bruge et ord på kortet. Spilleren med kortet kan altså få mellem 2 og 5 point, hvis fokusordet gættes og 0 point, hvis hun bliver nød til at sige fokusordet højt. Den der gætter fokusordet får 5 point. Jeg anbefaler op til 20 kort ad gangen til et spil, for eksempel de kort der handler om gange og areal på mellemtrinnet, eller kort der handler om plus på begyndertrinnet. Dermed kan klassen i fællesskab tage en snak om de forklaringsord, som der er elever der er usikre overfor.

Kategorier af kort

Fokusordene er fordelt på fem kategorier: Tal, geometri, statistik/sandsynlighed, økonomi og førfaglige begreber. Det samme fokusord kan gå igen i flere kategorier. Fokusordene er også opdelt i henholdsvis begyndertrin, mellemtrin og afsluttende trin, hvor et fokusord kan gå igen på flere trin. Flere kort kan have samme fokusord, men med forskellige forklaringsord. Disse kort kaldes suppleringskort. Lav endelig selv nye kort, og send dem gerne til os, så kommer de med i en ny omgang på et senere tidspunkt.

 

Download kort her:

TalGeometriStatistik og
sandsynlighed
ØkonomiFørfaglige
begreber
Begynder-
trin
Kort
Sup1
Sup2
Kort
Sup1
Sup2
KortKort
Sup
Kort
Sup1
Sup2
Mellem-
trin
Kort
Sup1
Sup2
Kort
Sup1
Sup2
Kort
Sup1
Sup2
Kort
Sup
Kort
Sup1
Sup2
Afsluttende
trin
Kort
Sup1
Sup2
Kort
Sup1
Sup2
Kort
Sup1
Sup2
Kort
Sup1
Sup2
Kort
Sup1
Sup2

Grundlaget for kortene er skabt i Excel, og kan downloades her til evt. viderebearbejdning. Udvælg eller tilpas de kort du vil bruge, og brug fx brevfletning i Word til at formattere dem passende.