Vores forslag til test-plan

De nationale tests har været kritiserede i hele deres levetid. Ministeriet har evalueret dem i flere omgange, og en bredt sammensat rådgivningsgruppe er kommet med en række anbefalinger til, hvordan man kan lave bedre test fremover. Som de nationale tests er i dag, dur de simpelt hen ikke.
 
Vi har plukket et par af de centrale – konstruktive – anbefalinger fra rapporten, som særligt interesserede kan læse her:

 • Skab tydelig sammenhæng mellem test og fælles mål.
 • Man bør fremme evalueringen af mere avancerede kompetencer.
 • Lærerne skal have bedre mulighed for at tolke testresultaterne og anvende dem til at tilpasse undervisningen.
 • Tag hensyn til de 10-20 procent af eleverne, som har det rigtig dårligt med at blive testet.
 • Testopgaverne skal være interessante at besvare, og give læreren inspiration til, hvordan de kan vurdere elevernes dygtighed.
 • Der er brug for et bredt spektrum af tests til forskellige formål

“Har I noget vi kan bruge i stedet?”

Vi får mange henvendelser fra lærere, skoleledere og kommuner, som skal til at revurdere deres teststrategi, når nu det er blevet tydeligt, at de nationale tests ikke dur. ”Har I noget, vi kan bruge i stedet?”, spørger de. Og ja – det har vi da, men først skal man overveje, hvorfor man tester. Skal testresultaterne bruges af lærerne i arbejdet med deres elever, eller skal testresultaterne bruges af kommunens administration til sammenligning af skolerne?

Hvis I i dag primært tester for at tilfredsstille kommunens behov for at kunne sammenligne, hvordan det går på skolerne, og hvordan skolerne udvikler sig, ja så er vores RoS-materialer ikke det mest naturlige valg. Omend de også kan bruges til dét.

Hvis I ønsker – som vi anbefaler – at bruge tests som en integreret del af den pædagogiske praksis, og teste eleverne med henblik på at få en dyb forståelse af den enkelte elevs styrker og udviklingsmuligheder, ja så er de forskellige RoS-tests en helt oplagt mulighed. Vores test er diagnostiske, og retter opmærksomheden mod specifikke læringsudfordringer.

RoS/Tests er med til at fremme en læringskultur, som styrker samtaler og arbejdet med strategier i matematik. En kultur hvor hele klassen kan deltage, og samtalen ikke stopper når én elev har givet svaret.

De bindende opmærksomhedspunkter

Fælles mål er ikke bindende mere, men det er opmærksomhedspunkterne. Med vores tests kan I teste eleverne i forhold til en række af opmærksomhedspunkterne. Ja faktisk er RoS-testene unikke i forhold til at kunne teste fx at ”eleven kan vælge hensigtsmæssig regningsart til løsning af enkle hverdagsproblemer”. 

Opmærksomhedspunkterne beskriver det minimumsniveau af viden, en elev skal have inden for disse områder, for at kunne relatere til ny læring på de næste klassetrin. Ministeriet foreslår, at opmærksomhedspunkterne er udgangspunkt for løbende dialog mellem lærere og ledere om, hvordan skolen bedst støtter op om elevens læring.

Der er fastlagt tre opmærksomhedspunkter for 3. klasse:

 1. Eleverne kan anvende trecifrede tal til at beskrive antal og rækkefølge  
 2. Eleven kan addere og subtrahere enkle naturlige tal med hovedregning og lommeregner 
 3. Eleven kan anslå og måle længde, tid og vægt i enkle hverdagssammenhænge 

RoS/Test Plus tester punkt 2. Ikke kun på om eleven ”kan”, men også hvilke strategier eleven kan bruge.

Der er fastlagt tre opmærksomhedspunkter for 6. klasse:

 1. Eleven kan vælge hensigtsmæssig regningsart til løsning af enkle hverdagsproblemer og opstille et simpelt regneudtryk 
 2. Eleven kan gennemføre regneprocesser inden for alle fire regningsarter med inddragelse af overslag og lommeregner 
 3. Eleven kan uddrage relevante oplysninger i enkle matematikholdige tekster 

RoS/Test Gange og RoS/Test Tekstopgaver tester punkt 1. 
RoS/Test Plus, vores observationsguide ift Minus og RoS/Test Gange tester punkt 2.
RoS/Test Tekstopgaver tester punkt 3.

Vores forslag til testplan

Med vores RoS-materialer kan du få fremragende indblik i, hvordan dine elever klarer sig fra 1. til 6. klasse. Et indblik som du kan bruge direkte til at målrette din undervisning efter de svageste områder. Ud over de tests vi foreslår nedenfor, har vi jo tilhørende materialer til klasseundervisning og særlige indsatmaterialer til de elever, som viser sig at have særlige behov.

Forslag til testplan:
Vinter 0. klasse: 
Alle elever testes for Matematisk opmærksomhed .

Efterår 1. klasse: 
Alle elever testes med RoS/Test Plus.

Forår 1. klasse:    
Opfølgende RoS/Test Plus på “O” (observationskrævende) og “I” (indsatskrævende) elever.

Efterår 2. klasse: 
Alle elever testes med RoS/Test Plus
Læreren skal være opmærksom på elevernes minus-strategier ud fra vores observationsguide.

Forår 2. klasse:    
Opfølgende RoS/Test Plus på “O” og “I” elever.

Efterår 3. klasse: 
Alle elever testes med RoS/Test Gange
Udvalgte elever (herunder alle “O” og “I” elever fra RoS/Test Plus) testes med RoS/Test Plus

Forår 3. klasse:
Opfølgende RoS/Test Plus og RoS/Test Gange på “O” og “I” elever

Efterår 4. klasse: 
Alle elever testes med RoS/Test Tekstopgaver screening
“O” og “T” elever fra screeningstesten (elever, som skal testes yderligere) testes med RoS/Test Tekstopgaver observationstest
Udvalgte elever testes med RoS/Test Gange

Forår 4. klasse:    
Opfølgende RoS/Test Tekstopgaver observationstest på “O” og “T”-elever fra efteråret. 
Opfølgende RoS/Test Gange test.

Efterår 5. klasse: 
Alle elever testes med RoS/Test Tekstopgaver screening.
“T” elever fra screeningstesten testes med RoS/Test Tekstopgaver observationstest.
Udvalgte elever testes med RoS/Test Gange

Forår 5. klasse:
Opfølgende RoS/Test Tekstopgaver observationstest på “O” og “T”-elever fra efteråret.
Opfølgende RoS/Test Gange test.

Efterår 6. klasse: 
Alle elever testes med RoS/Test Tekstopgaver screening.

Efterår 6. klasse: 
“O” og “T” elever fra screeningstesten testes med RoS/Test Tekstopgaver observationstest.

Forår 6. klasse:
Opfølgende RoS/Test Tekstopgaver observationstest på “O” og “T”-elever fra efteråret.

RoS/Test Plus og RoS/Test Gange er 1:1 tests, hvor læreren sidder 10-15 minutter alene med hver elev. Det kan godt lyde til at være vældig ressourcekrævende, men den indsigt du får I dine elevers måde at tænke på gør, at du efterfølgende kan undervise dem meget mere fokuseret og effektivt. Der er masser af lærere som bruger RoS-tests år efter år, og med stort udbytte kan følge elevenes progression.
RoS/Test Tekstopgaver observationstest er en klassetest (enten papirbaseret eller elektronisk), som tager 45 minutter. Derudover skal du som lærer naturligvis bruge lidt tid på at forstå resultaterne.
RoS/Test Tekstopgaver observationstest er en 1:1 test, hvor du som lærer sidder ca. 15 minutter alene med hver af de udvalgte elever.

Du kan læse mere om de enkelte tests på linkene i teksten ovenfor. En generel introduktion til alle vores RoS-materialer kan du læse her.

“Jamen PPR vil have C-værdier”, hører vi fra nogle lærere. Vores tests er kriteriebaserede, og kan derfor ikke give nogle C-værdier. Formålet med vores tests er at vurdere, om eleverne objektivt set har lært det de skulle – og ikke hvordan det går i forhold til resten af landet. Pernille Sundes forskning har vist, at RoS/Test Plus kan finde elever på vej i matematikvanskeligheder et par år før andre, norm-baserede tests. Og Svend Kreiner har påvist, at præcisionen og målenøjagtigheden af vores tests er langt højere end de nationale tests.

Ring eller skriv endelig, hvis du har brug for ny inspiration til din skoles teststrategi.