Vejledninger til materiale om 
matematisk opmærksomhed