Udredning af talblindhed

Mange børn og voksne går helt i sort, når det handler om matematik. Det kan skyldes matematikangst, generelle matematikvanskeligheder og – for de hårdest ramte – talblindhed.

Pernille tilbyder udredning af matematikvanskeligheder, der er tilpasset den enkelte person, det være sig børn, unge og voksne. Spørgsmålet om dyskaluli / talblindhed kan indgå. Udredningen består af en samtale, test af færdigheder og afklaring af forudsætninger, og resulterer i en skriftlig tilbagemelding der også giver forslag til hvordan undervisningen bedst tilrettelægges for den konkrete person.

Af hensyn til barnet foretager Pernille udelukkende udredninger af børn der er bestilt og betalt af skole, institution, eller lignende. Det vil sige Pernille laver ikke udredninger bestilt og betalt af privatpersoner. Skolerne er ofte velvilligt indstillede, hvis barnet har problemer, så snak med dit barns skole, hvis du tror dit barn er talblind.

Pris

Udredning med skriftlig tilbagemelding tager typisk 5 timer. Dertil lægges transporttid og kilometerpenge. Møde med tilbagemelding til lærere, forældre mm. tager typisk 2 timer inklusiv forberedelse. Dertil lægges transporttid. Timeprisen er 925 kr.

Bestilling

Hvis du har behov for en udredning bedes du sende en mail på [email protected], så aftaler vi nærmere om tid og sted.