Soduko

En Sudoku består af et kvadrat på 9 * 9 tern, delt op i 9 regioner på 3 * 3 tern. Man skal placere tallene fra 1 til 9, så der i hver region, hver række og hver søjle findes netop alle tallene fra 1 til 9.

Sudoku bliver i aviser og på internettet præsenteret som umatematiske – sikkert for ikke at skræmme læserne væk. Men det er naturligvis helt forkert – Sodoku-løsning er fin logisk træning.

Sudoku er matematik, fordi det er logik.
Det er en øvelse i mængder, delmængder og komplementærmængder:
“Tallene 1, 2, 3…9, skal stå i hver række. I denne række står 1, 5, 6 og 9 det vil sige der mangler 2, 3, 4, 7 og 8”
Det er en øvelse i “Hvis så, “ikke” og brug af “og” og “eller”: “Hvis der står 5 der og der, så må der skulle stå 5 der eller der” “Hvis der står 5 der, så kan der ikke stå 5 der”

Sudoku i Folkeskolens matematikundervisning

Sudokuløsning kan fint finde en plads i folkeskolens matematikundervisning. Den er helt på linje med andre logiske grublere som fx historien om missionæren der kommer til øen med falskere og sandtere…

I forhold til Fælles mål er det i afsnittet om Kommunikation og problemløsning, man finder de relevante delmål:

  • Fælles mål efter 3. klasse: kende til problemløsning som et element i arbejdet med matematik
  • Fælles mål efter 6. klasse: opstille hypoteser, og efterfølgnende ved at “gætte og prøve efter” medvirke til at opbygge faglige begreber og indledende generaliseringer
  • Fælles mål efter 9. klasse: anvende systematiseringer og matematiske ræsonnementer

Ser man hvilke matematiske kompetencer, der er involveret i Sudoku løsning er det umiddelbart mest ræsonnementskompetencen og problembehandlingskompetencen, der er i sving.
Der er mange steder man kan læse sig til forskellige løsningsstrategier og ved at snakke med andre om sin sudokuløsning kan man få udvidet sit repertoire af løsningsstrategier. At læse og snakke om sudoku løsning er brug af matematisk kommunikationskompetence.
Måske begynder man at spørge sig selv “Gad vide hvor mange der egentlig er?” eller “Skal tallene nødigvis stå i et pænt geometrisk mønster?, så udviser man matematisk tankegangskompetence. Endelig kunne man også benytte lejligheden til at bruge nogle symboler fra mængdelæren og udsagnslogikken og så er symbol og formalisme kompetencen med også.

Hvis du vil wwwide mere

Den engelske wikipedia har på en.wikipedia.org/wiki/Sudoku en grundig artikel, som bl.a. fortæller om matematikken i sudoku-løsning. Der fortælles bl.a. at der kan laves 6.670.903.752.021.072.936.960 forskellige Sudoku’er. Hvilket svarer til afstanden til den nærmeste stjerne målt i mikrometer!

www.websudoku.com giver mulighed for at printe eller løse sudoku’er i 4 sværhedsgrader online på skærmen.

Og i forhold til logik har vi skrevet en lille begynder-bog: Læs selv om Logik.