RoS

RoS er materialer, der hjælper lærere med at forebygge og håndtere elevers matematikvanskeligheder. Der er RoS-materialer til klasseundervisning, til test af elever (hele klassen og enkelt-elever) og – ikke mindst – indsatsmaterialer til elever, der kræver en særlig indsats.
Der er pt RoS-materialer til arbejdet med Plus, Minus, Gange og Tekstopgaver.

Kategorier