Matematik for alle

‘Matematik for alle – Håndbog i matematikundervisning’ er den eneste danske håndbog for matematiklærere i grundskolen – gennemrevideret i 2021. “Min bibel”, siger mange matematiklærere.

“Folkeskolen” skrev bl.a. i deres anmeldelse: Denne bog er vægtig og vigtig – fordi den fremtræder som andet og mere end en opslagsbog, en formelsamling, en lærervejledning eller en artikelsamling. Da forfatteren endda formidler sin egen indsigt og erfaring i et lettilgængeligt sprog og desuden tilgodeser overskuelighed såvel som faglig tyngde, er missionen fuldført.

Kategorier