Grublere

Grublere er en god indgang til at arbejde med LOVPORT og problemløsning i matematiktimerne. Grublere er opgaver som de færreste umiddelbart kan løse. Det betyder at man skal bruge strategier for at finde en løsning. Strategier som er nyttige i meget andet arbejde end grubler-løsning. Med LOVPORT kan eleverne hjælpe sig selv til at komme igennem svære opgaver – og efterhånden endda kunne springe nogle skridt over.

I en anmeldelse af bogens norske version kalder bladet “Utdanning” bogen for en original og kjærkommen nyvinning og fortæller, at bogen viser, hvordan man kan gøre grublere både udfordrende og overkommelige for flest muligt elever, uanset fagligt niveau.

Kategorier