Matematisk tænkning til næste skoleår

Skal dine elever lære at tænke mere matematisk næste skoleår?

Vi har mange materialer, og de har alle fokus på at lære eleverne at tænke matematisk på den ene eller den anden måde.

RoS

RoS-materialerne har fokus på at lære at tænke matematisk i de mest centrale områder af matematikken: plus, minus, gange og tekstopgaver. Og så har vi med RoS-indsatsmaterialerne en særlig hjælp til de elever, der netop ikke har fået det centrale med. RoS-indsatserne er baseret på undervisning i små grupper med praktisk konkret matematik – præcis det, der efterspørges fra mange instanser.

I det tidlige efterår kommer vi med endnu et RoS-materiale: RoS-regning med flercifrede tal. I hører mere om det til den tid ☺.

Matematisk opmærksomhed

Med ”Matematisk opmærksomhed” vil vi også have børnene (og deres voksne) i dagtilbud og børnehaveklasse til at tænke matematik. Matematisk opmærksomhed er et vurderingsmateriale, der skal hjælpe med at få øje på de børn (og den matematik), der skal have ekstra opmærksomhed.

Konkrete aktiviteter

Åben og undersøgende matematik” er sammen med ”Modellering og estimering” to gode bud på mange redskaber og mange konkrete aktiviteter til at gøre undervisningen både undersøgende og praktisk.

Grublerier

Skal man virkelig have hjerneceller i sving, skal man have fat i ”Gode grublere og sikre strategier” og ”Hvad er sandt?”. Her oplever alle at tænke: ”Nej, det kan ikke lade sig gøre”. For så senere (nogle gange langt senere) på tilfredsstillende vis at finde ud af, at det kunne det godt.

Hyggetænkning

Og endelig har vi hyggetænkning. Målet er den gode læseoplevelse enten bare med sig selv eller sammen med en voksen, der læser højt. ”Læs selv matematik” er 15 fortællinger fra matematikkens verden. Fra fx talordene i det danske sprog, over labyrinter til ellipser og fraktaler. Der er læsestof for de 10-100-årige. Med ”En dag uden tal” og ”Professor Plus” (der udkommer efter sommerferien) er der gode højtlæsningsbøger for de 5-10-årige.

God sommer!