Matematisk opmærksomhed i dagtilbud

Vi har udviklet et materiale til vurdering af børns matematiske opmærksomhed, som samtidig er med til at demonstrere overfor pædagoger hvad matematisk opmærksomhed i dagtilbud er.

Materialet er målrettet de to ældste årgange i børnehaven samt børnehaveklassen.

Materialet består af 

  • et hæfte, som gennemgås sammen med børnene
  • minutiøse vejledninger til brug af materialet på de tre forskellige alderstrin
  • forslag til aktiviteter for de børn, der viser manglende matematisk opmærksomhed
  • modul i Hjernen & Hjertet, hvor børnenes resultater kan registreres og analyseres (både ift det enkelte barn, klasse, skole og kommune-niveau)

Der skal bruges nogle konkrete materialer, som langt de fleste børnehaver og skoler allerede har: Dublo-klodser, toiletruller og terninger.

Materialet er pt i gang med den store, afsluttende afprøvning, der skal fastlægge normerne for, hvornår børn er opmærksomhedskrævende eller indsatskrævende.

Denne præsentation fra Hjernen & Hjertets 10 års jubilæum fortæller om materialet.

Når normerne er fastlagt, kan materialet købes på to måder: 
  1. Kommuner kan lave aftale med Rambøll / Hjernen & Hjertet, hvor alle kommunens institutioner får adgang til materialet. Materialet til børnene kan printes gratis eller købes hos os.
  2. Enkelt-institutioner kan købe materialet hos os uden adgang til Hjernen & Hjertet, og hvor vurderingerne af børnene registreres og beregnes i et regneark.

Er du interesseret i materialet, kan du sende en mail til [email protected], så skal vi nok holde dig orienteret, når materialet bliver sat til salg.