Matematisk opmærksomhed i dagtilbud

Vi har udviklet et legende materiale til vurdering af børns matematiske opmærksomhed, som samtidig er med til at demonstrere overfor pædagoger hvad matematisk opmærksomhed i dagtilbud er.

En sjov og rar måde at opspore de børn, der risikerer at komme i matematikvanskeligheder.

Materialet er målrettet de to ældste årgange i børnehaven samt børnehaveklassen.

Materialet består af 

  • et hæfte, som gennemgås sammen med børnene
  • minutiøse vejledninger til brug af materialet på de tre forskellige alderstrin
  • forslag til aktiviteter for de børn, der viser manglende matematisk opmærksomhed
  • modul i Hjernen & Hjertet, hvor børnenes resultater kan registreres og analyseres (både ift det enkelte barn, klasse, skole og kommune-niveau)

Der skal bruges nogle konkrete materialer, som langt de fleste børnehaver og skoler allerede har: Duplo-klodser, toiletruller og terninger.

Denne præsentation fra Hjernen & Hjertets 10 års jubilæum fortæller om materialet.

Materialet kan købes på to måder: 
  1. Kommuner kan lave aftale med Rambøll / Hjernen & Hjertet, hvor alle kommunens institutioner får adgang til materialet. Materialet til børnene kan printes gratis eller købes hos os.
  2. Enkelt-institutioner kan købe materialet hos os uden adgang til Hjernen & Hjertet, og hvor vurderingerne af børnene registreres og beregnes i et regneark.

Materialet til dagtilbud kan købes her, og materialet til børnehaveklasser kan købes her.