Evalueringsstrategi

En lærer skrev til mig: ”Vi sidder til fagudvalgsmøde og diskuterer om det ville være relevant at have et testredskab til eleverne i matematik, lidt ala det dansklærere har. Det danner ofte fundament for skole-hjem samtalen omkring elevens formåen i danskfaget. Hvilke testredskaber anbefaler I – hvis overhovedet nogen?”

Vi anbefaler helt klart at man som skole har en evalueringsstrategi, men ikke ét test-redskab. Der er ikke ét redskab, der kan det hele.

Groft sagt skal evalueringerne afklare tre ting:

 • Spotte elever i vanskeligheder – som man så kan sætte ind med ekstra støtte til.
 • Spotte huller i undervisningen – som gør, at man som lærer ved, hvilke gamle områder der skal tages op igen, på en ny måde.
 • Give retning på hvordan den enkelte elev kan blive dygtigere – som man så kan vejlede den enkelte elev (og forældre) i forhold til.

Og så vil man som lærer eller skole eller kommune eller stat ofte en hel masse andet som:

 • Give karakterer
 • Rangordne eleverne
 • Rangordne klasserne
 • Rangordne skolerne
 • Pege på de vigtigste dele af faget overfor både elever og lærere.
 • Følge den faglige trivsel.

Og så er der et kæmpestort problem ved stort set al evaluering: Det giver meget nemt stress og angst hos eleverne.

Vi har udviklet vores egne testmaterialer fordi vi synes mange af de eksisterende test rammer forbi de fagligt mest interessante områder, er ubehagelige at tage for eleverne og ikke giver læreren handlemuligheder, der kan forbedre situationen.

RoS/Test Plus (1 til 1 test, ca. 15 min pr elev, fx i 1., 2. og 3. klasse):

 • Spotter elever i vanskeligheder på et tidligt og altafgørende område nemlig additionstrategier for små tal.
 • Giver retning for hver enkelt elev på hvad de kan arbejde med for at blive dygtigere. Alle har udviklingspotentiale på dette område og RoS/Test Plus viser disse udviklingspotentialer. Fx at bruge pluspar og trække lidt fra.
 • Peger på et helt centralt område for hele matematikudviklingen, nemlig regnestrategier, og kan sætte gang i en enestående proces på en skole – blandt andet fordi både lærere og elever synes selve testhandlingen er god.

RoS/Test Gange (1 til 1 test, ca. 20 min pr elev, fx i 3. klasse):

 • Spotter elever i vanskeligheder på et kritisk område, nemlig multiplikation (både som begreb og som konkret udregning).
 • Giver retning for hver enkelt elev på hvad de kan arbejde med for at blive dygtigere. Alle har udviklingspotentiale på dette område og RoS/Test Gange viser disse udviklingspotentialer. Fx at lære hele gangestykker udenad, ikke kun tabelremserne.
 • Peger på to helt centrale område for hele matematikudviklingen, nemlig regnestrategier og tekstopgaver.

RoS/Test Tekstopgaver (klasse-test skriftlig, ca. 45 min, fx i 4., 5. og 6. klasse)

 • Spotter elever i vanskeligheder på et kritisk område, nemlig oversættelse af helt enkle tekstopgaver til regneudtryk.
 • Giver retning for hver enkelt elev på hvad de kan arbejde med for at blive dygtigere. Alle har udviklingspotentiale på dette område og RoS/Test Tekstopgaver viser disse udviklingspotentialer. Fx strege information under i en tekstopgave eller lave en tegning.
 • Peger på et helt centrale område for hele matematikudviklingen, nemlig tekstopgaver.

RoS-testene primære fokus er at spotte elever i vanskeligheder, og hjælpe dem.

RoS-testene er ikke så gode til at spotte huller i undervisningen og de er ikke interessante at rangordne eleverne efter eller give karakterer efter.

Til at spotte huller i undervisningen kan vi anbefale færdighedstests, som blandt andet findes i afgangsprøven uden hjælpemidler. Man kan også håbe, at undervisningsministeriet snart kommer med nogle nye nationale test, hvor man faktisk kan finde huller, fordi alle elever laver det samme.

Vi har ikke nævnt de store tests, der prøver at gøre det hele på én gang. Vores erfaring (og andres forskning) viser for det første, at disse prøver kan overse elever i vanskeligheder. Der er elever, der simpelthen får for mange point i forhold til, hvad de reelt kan. For det andet bliver fokus ofte ikke på de huller i undervisningen, testene faktisk kan pege ud, men på den enkelte elev og dennes huller, som så bliver den enkelte elevs ansvar at udfylde. Uden anden hjælp end flere opgaver af samme slags.