Åben og undersøgende jul

Juleopgaver inden for hver af de seks typer af åbne og undersøgende aktiviteter, som beskrives i ”Åben og undersøgende matematik”. 

Kan downloades her.