Ordblinde unge i talvanskeligheder

Vi har faciliteret en proces, hvor en række dygtige efterskolelærere har skrevet undervisningsmateriale specielt rettet som ordblinde efterskoleelever, som også er i matematikvanskeligheder. Materialet kan nu bruges af mange andre også, så hvis du har udskolingselever er det værd at kikke ind på o-u-t.dk. Det er en lille guldgrube.