Matematik før skolen

Det gode liv med matematik starter lang tid før skolen.

Pernille har skrevet et par artikler om tidlige tegn på matematikvanskeligheder og matematik i børnehaveklassen som blandt andet fortæller om det vigtige spontane fokus på tællelighed og om at vi skal tale om antal op til og med fire uden at tælle en ad gangen. Spontant fokus på tællelighed er ikke nødvendigvis noget vi alle har fra fødslen, men det kan heldigvis øves.

I samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune har Pernille udviklet materiale til brug for kommunens dagplejere, som fik udleveret nogle materialer og et hæfte med idéer til matematisk fokus for de helt små. Se evt. omtalen heraf i TV-avisen. Vores egen version af materialet kan købes i onlinebutikken.

Én måde at øve det på er med vores tre små billedbøger til de 2-5 årige og deres voksne. Formålet med bøgerne er at styrke børn evne til spontant at bruge antal når de snakker, men de er også bare smukke, hyggelige og rare at læse sammen.

Læs meget mere om tællebøgerne her

Mie, som har illustreret bøgerne, læser “Tal og fingre” sammen med Ejvin