Denne side beskriver, hvordan den elektroniske version af RoS/Test Tekstopgave – screeningstesten håndteres med en formular i Google Analyse.

Vejledningen tager udgangspunkt i, at du har en Google konto. Eleverne har ikke brug for en Google konto for at kunne besvare testen, men som lærer har du brug for det, for at kunne kopierer formularen, se svarene mm.

Ejerskab af formularen overdrages til dig

Du får en mail fra Erik Bjerre, der bekræfter at du nu ejer en formular med screeningstesten. Vi fjerner samtidig vores egne rettigheder til formularen, og kan således ikke se, hvordan dine elever besvarer testen.

Tryk på linket. Du kommer dermed ind på selve formularen.

Kopier formularerne til de enkelte klasser

3. Vi anbefaler, at du laver en kopi af testen til hver af dine klasser. Det gør man ved at vælge “Opret en kopi” fra menuen øverst til højre.

Skriv navnet på kopien, fx skolens navn og klasse. Vælg hvilken mappe formularen skal arkiveres i.

Stil testen til rådighed for eleverne

Ved tryk på “Send” kommer du ind i “Send formular”, hvor du får mulighed for at offentliggøre testen for dine elever. Hvis du vælger link-symbolet får du et link, som du kan sætte ind i den læringsportal I bruger på skolen.

Efterhånden som dine elever svarer, kan du se resultaterne i Svar-fanen. Oversigten giver et overblik over, hvor mange point hver elev har fået, og en liste over de spørgsmål som flest elever har svaret forkert.

Under “individuel” kan du se hver enkelt elevs svar.

Persondatahåndtering

Du er selv ansvarlig for at overholde din skoles retningslinier for håndtering af persondata. Du bør slette testdata når du ikke mere har brug for dem. Det kan gøres i svar-fanen, hvor du kan vælge “Slet alle svar”.