Inspiration til undervisningen

Pernille har lavet meget undervisningsmateriale i tidens løb. Det meste er samlet i vores bøger, men meget er også tilgængeligt her.

Kompetenceområde Trin
Arbejde med et geometrisk bevis Geometri og måling Udskoling
Fraktaler Geometri og måling Udskoling
Brøk divideret med brøk Tal og algebra Mellemtrin og udskoling
Flettede kræmmerhuse Geometri og måling Mellemtrin og udskoling
Figurer med ligesidede trekanter Geometri og måling Mellemtrin og udskoling
Matematisk kagedeling Matematiske kompetencer Udskoling
Korttrick – 21 Tal og algebra Mellemtrin og udskoling
Pentagon, pentagram, … Geometri og måling Udskoling
Gæt det skjulte kort Tal og algebra Mellemtrin og udskoling
Det (u)sagte Alle Alle
Papirfoldning Geometri og måling Alle
Juleaktiviteter Primært geometri og måling Alle