RoS er materialer til forebyggelse og håndtering af matematikvanskeligheder.

Foreløbig er følgende udgivet:

 • RoS/Test Plus: Observationstest til 1. – 3. klasse med fokus på plus.
 • RoS/Kuffert Plus: Interventionsmateriale til elever, hvor en særlig indsats er påkrævet.
 • RoS/Træning Plus: Træningshæfter til videre arbejde med regnestrategier.
 • RoS/Plakat Plus: Plakater der illustrerer regnestrategier for addition for hele klassen.
 • RoS/Minus: Supplement til RoS/Kuffert plus med fokus på minus-regnestrategier og tekstopgaver.
 • RoS/Plakat Minus: Plakater der illustrerer regnestrategier for subtraktion for hele klassen.
 • RoS/Test Gange: Observationstest til 3. – 5. klasse med fokus på gange.
 • RoS/Kuffert Gange: Interventionsmateriale til elever, hvor en særlig indsats er påkrævet.
 • RoS/Klasse Tekstopgave: Klassemateriale til arbejde med tekstopgaver i 3. – 6. klasse.
 • RoS/Test Tekstopgave: Screeningstest til hele klassen og 1:1-observationstest til 4. – 6. klasse.
 • RoS/Indsats Tekstopgave: Interventionsmateriale til elever, hvor en særlig indsats er påkrævet.

Vi sælger også to små hæfter om plus- og gange-strategier, diverse “reservedele”, ligesom vi giver mængderabat ved større indkøb. Se prislisten, og bestil ved at sende en mail til [email protected]

Du kan læse meget mere om konceptet her og se en oversigt over alle RoS-materialer her.

RoS/Indsats Tekstopgave

DKK 1.950,00inkl. moms: DKK 2.437,50

RoS/Indsats Tekstopgave er for de elever der har behov for en dybdegående undervisning i arbejdet med tekstopgaver i matematik. Disse elever kan identificeres gennem RoS/Test Tekstopgave eller udvælges på baggrund af dine egne observationer af eleverne i klassen.

RoS/Indsats Tekstopgave er beregnet på en lille gruppe af elever, gerne tre, men kan også gennemføres med en enkelt elev eller en lidt større gruppe.

Der er i materialet en progression fra at læreren udfører det meste til at eleverne gradvist overtager mere og mere.

Materialet betår af:

 • Vejledningshæfte
 • Generel introduktion til arbejde med tekstopgaver
 • Tekstopgavehæfte
 • Mini-tekstopgaver
 • Nøgleordskort
 • Regningsartkort
 • Konkrete materialer: Sorte brikker og røde ringe

RoS/Klasse Tekstopgave

DKK 1.950,00inkl. moms: DKK 2.437,50

RoS/Klasse Tekstopgave er et undervisningsmaterialer til elever i 3. til 6. klasse, som lærer eleverne at bringe matematikken i spil i situationer i omverdenen. Det er ikke så meget resultaterne, der er i fokus, men det at vælge et regneudtryk, der passer til situationen.
Materialet rummer 400 tekstopgaver, som eleverne kan arbejde med på en lang række forskellige måder. Mange af aktiviteterne træner forskellige delmængder af LOVPORT.

Materialet betår af:

 • Vejledningshæfte
 • Generel introduktion til arbejde med tekstopgaver
 • 400 tekstopgavekort 6 sæt af 15 kort med abstrakte tegninger.
 • 12 gennemsigtige plastikkort.
 • 6 sæt af 4 regningsartkort.
 • 2 filer med nøgleord
 • Fil med tekstopgaver til fremvisning på projektor:
 • Filer til import til Kahoot

RoS/Plakat Minus

DKK 700,00inkl. moms: DKK 875,00

Plakater med minus-strategier til at understøtte elevernes mulighed for at få et bredt repertoire af hensigtsmæssige regnestrategier til subtraktion af to små tal.

Forfatteren, Maria Grove Christensen, vandt i 2017 førsteprisen ved Lærerprofession.dk-prisuddeling for hendes PD-opgave om regnestrategier i matematikundervisningen samt Folkeskolens formidlingspris.

Der leveres en bog på 60 sider med introduktion til hvordan man arbejder med regnestrategier og hvordan man kan bruge plakaterne i undervisningen.

Plakaterne leveres som pdf-filer med fri kopieringsret til hele skolen.

Materialet består af:

 • 11 A4 farveplakater
 • De samme 11 plakater i sort/hvid, som eleverne selv kan farvelægge
 • 12 A4 plakater med de samme strategier illustreret meget enkelt, tilpasset specialpædagogiske formål
 • A4 evalueringsark med de 10 strategier til elevernes selvevaluering
 • A3 oversigtsark med de 10 strategier (pdf-fil)
 • Regnestykke-kort til forskellige aktiviteter (A3 og A4)
 • Spilleplade til minus-spil
 • Forældrebrev med kort gennemgang af strategierne
 • Vejledning i, hvordan materialerne bruges (pdf-fil)
 • En bog på 60 sider A4 med alle ovenstående materialer (fysisk bog)

Hvis I kunne tænke jer at få Maria ud til at holde et oplæg om undervisning i regnestrategier eller RoS-materialet, så læs mere på www.grovechristensen.dk eller kontakt hende direkte på [email protected]

RoS/Plakat Plus

DKK 700,00inkl. moms: DKK 875,00

Plakater med RoS/Plus-strategierne til at understøtte elevernes mulighed for at få et bredt repertoire af hensigtsmæssige regnestrategier til addition af to encifrede tal.

Der leveres en bog på 60 sider med introduktion til hvordan man arbejder med regnestrategier og hvordan man kan bruge plakaterne i undervisningen. Plakaterne leveres som pdf-filer med fri kopieringsret til hele skolen.

Forfatteren, Maria Grove Christensen, vandt i 2017 førsteprisen ved årets Lærerprofession.dk-prisuddeling for hendes PD-opgave om regnestrategier i matematikundervisningen samt Folkeskolens formidlingspris.

Materialet består af:

 • 11 A4 farveplakater (pdf-fil)
 • De samme 11 plakater i sort/hvid, som eleverne selv kan farvelægge (pdf-fil)
 • 17 A4 plakater med de samme strategier illustreret meget enkelt, tilpasset specialpædagogiske formål (pdf-fil)
 • A4 evalueringsark med de 11 strategier til elevernes selvevaluering (pdf-fil)
 • A3 oversigtsark med de 11 strategier (pdf-fil)
 • Regnestykke-kort til forskellige aktiviteter (A3 og A4) (pdf-fil)
 • Forældrebrev med kort gennemgang af strategierne (pdf-fil)
 • Vejledning i, hvordan materialerne bruges (pdf-fil)
 • En bog på 60 sider A4 med alle ovenstående materialer (fysisk bog)

Hvis I kunne tænke jer at få Maria ud til at holde et oplæg om undervisning i regnestrategier eller RoS-materialet, så læs mere på www.grovechristensen.dk eller kontakt hende direkte på [email protected]

RoS/Test Tekstopgave

DKK 1.950,00inkl. moms: DKK 2.437,50

RoS/Test Tekstopgaver består af to tests:

En screeningstest, som er tænkt til brug for hele klassen på en gang. Screeningstesten udpeger elever, hvis kompetencer bør undersøges nærmere med observationstesten. Screeningstesten giver også et detaljeret indblik i klassens generelle kompetencer ift arbejdet med tekstopgaver, og kan pege på, hvor der bør sættes ind med undervisning.

En observationstest, der er en 1:1-test. Observationstesten giver et grundigt indblik i, hvordan den enkelte elev tænker i arbejdet med tekstopgaver. Når en elev har gennemført observationstesten, giver vi et forslag til, hvilke aktiviteter (om nogle), der vil være nyttige for eleven.

Det bedste resultat opnås ved at anvende screeningstesten flere gange med et halvt til et helt års mellemrum for eleverne i 4. til og med 6. klasse. Det giver mulighed for at følge både klassens og de enkelte elevers udvikling i deres arbejde med tekstopgaver, og herudfra vurdere, om indsatserne på området skal justeres.

Observationstesten er særdeles velegnet som forberedelse til elevplaner og skole-hjem-samtaler.

Når man har købt materialet, får man også mulighed for at få det i en elektronisk version (Google Analyse).

Materialet betår af:

 • Vejledningshæfte
 • Generel introduktion til arbejde med tekstopgaver
 • PDF-fil med screeningstest
 • Regneark til notering og vurdering af resultater – screeningstest
 • 11 fold-ud kort med tekstopgaver + 8 alternative kort med lettere tal
 • Konkrete materialer: Sorte brikker og røde ringe
 • PDF-fil med scoringsark
 • Regneark til notering og vurdering af resultater – observationstest

Regneark til notering og vurdering af resultater kan downloades her.

Ros / Kuffert plus

DKK 2.400,00inkl. moms: DKK 3.000,00

RoS/Kuffert Plus er et træningsmateriale til elever i 1. – 3. klasse som har problemer med tal, mængder og simpel hovedregning, og dermed er i risiko for matematikvanskeligheder. Elever i de små klasser, som næsten udelukkende tæller ved små plusstykker, vil have glæde af dette materiale. Ældre elever med svære problemer med regning, kan også have udbytte af materialet.

Kufferten består af et vejledningshæfte og en samling af de bedste konkrete materialer, dækkende 20 dages undervisning. Forløbet kan også gennemføres af forældre eller pædagoger.

Læseprøve på vejledningshæftet

Ros / Test plus

DKK 1.200,00inkl. moms: DKK 1.500,00

RoS/Test er udviklet på baggrund af teorier om børns udvikling af talforståelse og strategier i regning, samt betydningen af gode hovedregningsstrategier for barnets videre udvikling i matematik generelt.

Testen afdækker hvilke additionsstrategier den enkelte elev kender og hvordan de bruges. Testen udføres som en samtale mellem lærer og én elev ad gangen. Eleven løser en række små additionsopgaver og lærer og elev samtaler om elevens valg af strategi. Testen kan gennemføres på 10-15 minutter pr elev.

Testen er primært beregnet til elever fra 1. til 3. klasse, men kan, ved mistanke om matematikvanskeligheder, anvendes helt op i de afsluttende klassetrin.

Det bedste resultat opnås ved at anvende testen mindst to gange til samme elev med omkring et halvt års mellemrum. Dermed kan man følge elevens udvikling i brug af strategier, og vurdere om særlige tiltag er nødvendige.

Regneark til notering af resultater kan downloades her.

Ros / Kuffert gange

DKK 2.400,00inkl. moms: DKK 3.000,00

RoS/Kuffert gange er et træningsmateriale til elever i 3. – 5. klasse som har et meget svagt funderet gangebegreb og/eller bruger uhensigtsmæssige strategier, der tager for mange af deres resurser.

Kufferten består af et vejledningshæfte og en samling af de bedste konkrete materialer, dækkende 20 dages undervisning. Forløbet kan også gennemføres af forældre eller pædagoger

Ros / Minus

DKK 1.200,00inkl. moms: DKK 1.500,00

RoS/Minus vejledning og 4 æsker med 108 regnestykkekort og 40 tekstopgavekort, alt pakket sammen i en grå æske i genbrugspap. RoS/Minus er et supplement til RoS/Kuffert plus, og kræver adgang til alle de konkrete materialer herfra.

RoS/Minus handler om minus-regnestrategier og hvordan man bruger regning i en kontekst gennem tekstopgaver.

Læseprøve på vejledningshæftet.

Vi har ikke lavet en test vedr. minus, men en gratis observationsguide, som kan læses her.

Ros / Test gange

DKK 1.200,00inkl. moms: DKK 1.500,00

Testen består af

 • vejledning
 • en deltest med 15 opgaver om genkendelse af gange i tekstopgaver
 • en deltest med 22 opgaver om gangestrategier
 • konkrete hjælpemidler
 • regneark til scoring af testen (kan hentes her)

 

Knæk Regnekoden

DKK 20,00inkl. moms: DKK 25,00

En letlæst introduktion til, hvordan man knækker regnekoden og forebygger matematikvanskeligheder.

Hæftet er en orientering om de gode strategier for den tidlige talbehandling, og en del af RoS-materialet.

24 sider

RoS/Træning Plus – ebog til hele skolen

DKK 700,00inkl. moms: DKK 875,00

Træningshæfte til videre arbejde med de regnestrategier, som er blevet indlært med RoS/Kuffert Plus.

Ebog som frit må kopieres på hele skolen. Svarer til RoS/Træning Plus 1 og 2.

Kan naturligvis også bruges af elever, som af andre grunde har brug for at træne plus-strategier.

 

54 sider, A4

RoS/Træning Plus 1+2

DKK 78,40inkl. moms: DKK 98,00

2 træningshæfte til videre arbejde med de regnestrategier, som er blevet indlært med RoS/Kuffert Plus.

Kan naturligvis også bruges af elever, som af andre grunde har brug for at træne plus-strategier.

 

52+60 sider, A5

Knæk Regnekoden – E-bog

DKK 14,00inkl. moms: DKK 17,50

En letlæst introduktion til, hvordan man knækker regnekoden og forebygger matematikvanskeligheder.

Hæftet er en orientering om de gode strategier for den tidlige talbehandling, og en del af RoS-materialet.

24 sider

RoS/Træning Plus – 5 sæt

DKK 350,00inkl. moms: DKK 437,50

5 sæt at RoS/Træning Plus 1 og RoS/Træning Plus 2 til videre arbejde med de regnestrategier, som er blevet indlært med RoS/Kuffert Plus.

Kan naturligvis også bruges af elever, som af andre grunde har brug for at træne plus-strategier.

 

5 hæfter a 52 sider + 5 hæfter a 60 sider, A5.

Knæk Regnekoden – E-bog til hele skolen

DKK 300,00inkl. moms: DKK 375,00

En letlæst introduktion til, hvordan man knækker regnekoden og forebygger matematikvanskeligheder.

Hæftet er en orientering om de gode strategier for den tidlige talbehandling, og en del af RoS-materialet.

Til denne pris må hæftet sendes ud til alle skolens lærere og forældre.

 

22 sider

Den lille tabel

DKK 20,00inkl. moms: DKK 25,00

En letlæst introduktion til hvad det vil sige at kunne den lille tabel – fundamentet for at kunne gange

Hæftet er en del af RoS-materialet, og henvender sig både til lærere, pædagoger og forældre.

 

 

28 sider

Den lille tabel – E-bog

DKK 14,00inkl. moms: DKK 17,50

En letlæst introduktion til, hvad det vil sige at kunne den lille tabel – fundamentet for at kunne gange

Hæftet er en del af RoS-materialet, og henvender sig både til lærere, pædagoger og forældre.

 

28 sider

Den lille tabel – E-bog til hele skolen

DKK 300,00inkl. moms: DKK 375,00

 

En letlæst introduktion til hvad det vil sige at kunne den lille tabel – fundamentet for at kunne gange.

Hæftet er en del af RoS-materialet, og henvender sig både til lærere, pædagoger og forældre.

Til denne pris må hæftet sendes ud til alle skolens lærere og forældre.

 

28 sider