En bog om hvordan man kan integrere viden og aspekter fra specialpædagogikken i normalundervisningen, og hvordan specialviden om handicap og specialpædagogik kan blive aktiveret hos de lærere, der møder eleverne i praksis.

Tidsskriftet “Specialpædagogik” skrev bl.a. i deres anmeldelse: “brugbart og værdifuldt“, “…en sammenknytning og en oversigt over et problemfelt – og det lykkes på fornem vis for forfatteren.” “Plads til alle er overkommelig for alle, uanset uddannelsesbaggrund og lever således op til sin titel på flere måder”

Bladet “Folkeskolen” skrev bl.a. i deres anmeldelse: “et godt redskab, primært fordi specialpædagogikken ret konkret kobles til dagligdagen i klasseværelset. Selvom der ikke levnes mange sider til udfoldelse af de enkelte områder, får man som læser serveret det helt grundlæggende. Dette gør en læsning overkommelig og øger anvendeligheden for den travle praktiker, hvilket forhåbentlig skaber plads til flere elever i den danske folkeskole

Læseprøve Plads til Alle