Jeg er blevet glad for at bruge lommeregnere på en ny måde: eleverne skal bruge lommeregner, men må IKKE taste selve regnestykket ind.

Det er vanvittig vigtigt, at eleverne har gode strategier for regning med små tal – indenfor alle fire regningsarter. Gode indre billeder af tallene og gode indre billeder af regningsarterne. At for eksempel 7 kan splittes op i 3 og 3 og 1, at det betyder at 3 + 4 = 3 + 3 + 1 = 6 + 1, og at 3 + 4 = 7 betyder at 7 – 3 = 4 og 7 – 4 = 3 og at det også betyder at 7 * 5 kan splittes op i 3 * 5 + 4 * 5.

Disse helt uundværlige strategier kan øves med RoS/Plakat Plus og RoS/Plakat Minus. Elevernes mestring kan afdækkes med RoS/Test Plus og Gange, og med indsatsmaterialer til plusminus og gange kan man hjælpe de elever der har brug for en særlig indsats med at udvikle disse uundværlige strategier.

Eksempler på regning med lommeregner

Eksempel 1

217-159

Eleverne må ikke taste “217 – 159 =” men de må taste alt muligt andet, fx
217 – 100 = 117, 117 – 50 = 67 og 67 – 9 = 58
eller
159 + 1 + 40 + 17 = 217 og 1 + 40 + 17 = 58
eller
217 – 100 = 117, 117 – 10 = 107, 107 – 7 = 100, 100 – 40 = 60 og 60 – 2 = 58
eller
218 – 160 = 58
eller
200 – 150 = 50 som er et godt overslag, man kan regne videre ved 17 – 9 = 8 og 50 + 8 = 58.

Eksempel 2

27 * 205

Eleverne må ikke taste “27 * 205”, men de må taste alt muligt andet, fx
20 * 205 = 4100,  som er et godt overslag, man kan regne videre ved 7 * 205 = 1435 og 4100 + 1435 = 5535
eller
20 * 200 + 7 * 200 + 20 * 5 + 7 * 5 = 5535
eller
27 * 200 + 27 * 5 = 5535
eller
3 * 200 = 600, 3 * 600 = 1800, 3 * 1800 = 5400, 3 * 5 = 15, 3 * 15 = 45, 3 * 45 = 135 og 5400 + 135 = 5535

Eksempel 3

147 : 1,75

Eleverne må ikke taste “147 : 1,75”, men de må taste alt muligt andet, fx
100 : 1,75 + 40 : 1,75 + 7 : 1,75 = 84
eller
147 : 175 = 0,84 og 0,84 * 100 = 84
eller
1,75 * 4 = 7, 147 : 7 = 21 21 * 4 = 84
eller 
150 : 2 = 75 som er et godt overslag, man kan regne videre ved at prøve 1,75 * 75 = 131,25, 147 – 131,25 = 15,75, 15,75 : 1,75 = 9 og 75 + 9 = 84.

Eleverne skal skrive deres udregninger ned, så de kan sammenligne metoder og gøre rede for, hvad de hver især har fundet på.

Eleverne opnår på denne måde god talforståelse, god forståelse for regningsarterne og god forståelse for sammenhængen mellem regningsarterne. De kan afprøve hovedregningsstrategier uden at blive afskrækket af, om hovedet kan følge med. Og de får en større fornemmelse for overslag, da de regner med tal og ikke blot med cifre.

Man kan variere udfordringerne ved at bede eleverne finde mere end én måde at regne på. Man kan sætte yderligere fokus på hovedregningsstrategier ved at italesætte netop det. Man beder eleverne bruge lommeregner, som om de skulle regne det i hovedet. Man kan sætte yderligere fokus på overslag ved at bede eleverne om, at de skal lave en overslagsberegning med lommeregneren, som et skridt på vejen til det rigtige resultat.

Opgaver til eleverne

Nedenfor er der forslag til regnestykker til forskellige klassetrin.

Bed eleverne regne regnestykkerne med lommeregner uden at taste stykket ind. De skal skrive deres udregninger ned.

Man kan variere opgaven ved:

  • At bede om flere løsninger.
  • At begrænse lommeregneren til at den kun kan regne med to tal og en regneoperation ad gangen.
  • At bede om, at nogle af mellemregningerne giver et overslag.
  • At mellemregningerne skal være, som hvis man regnede det i hovedet. 

Plus 0.-3. klasse 
32 + 71
65 + 45
123 + 282
205 + 502
801 + 199

Plus 3.-7. klasse 
1,5 + 2,5
10,5 + 90,55
0,05 + 5,05
105 + 5,5
5,55 + 10,55

Plus 5.-10. klasse 
10,0307 + 101,307
1999999 + 10101
20900 + 109,092
9,090909 + 0,101011
0,999 + 0,111 

Minus 0.-3. klasse 
71 – 32
65 – 45
282 – 123
502 – 205
801 – 199

Minus 3.-7. klasse 
2,5 – 1,5
90,55 – 10,5
5,05 – 0,05
105 – 5,5
10,55 – 5,55 

Minus 5.-10. klasse 
101,307 – 10,0307
1999999 – 10101
20900 – 109,092
9,090909 – 0,101011
0,999 – 0,111 

Gange 2.-5. klasse 
8 * 21
52 * 6
4 * 205
123 * 9
5 * 249 

Gange 4.-7. klasse 
25 * 45
15 * 203
235 * 12
16 * 42
75 * 24 

Gange 5.-10. klasse 
1,5 * 24,5
2,5 * 102
20,5 * 27,3
0,25 * 12,8
0,75 * 309 

Division 3.-6. klasse 
64 : 4
48 : 3
75 : 5
96 : 8
108 : 9

Division 4.-8. klasse 
432 : 12
4896 : 24
825 : 15
1632 : 8
2106 : 6

Division 7.-10. klasse 
36 : 1,5
90 : 2,5
37,75 : 0,5
53 : 0,25
84 : 1,75